O exkurze a k návštěvě opatů byl velký zájem, některé z prohlídkových okruhů byly rázem obsazeny. K dispozici byla možnost podívat se například do opatského bytu, nahrávacího studia, které také v klášteře sídlí, barokního štolového systému, různých salonků, ukázek řeholního bydlení a také původní sladovny či nahlédnout na archeologické nálezy.

Premonstrátský klášter založil v roce 1193 český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Současným opatem je od roku 2011 Filip Lobkowicz.