Den plný her připravili pro školáky i ostatní zájemce učitelé na Svobodné chebské škole (SCHŠ). Akce byla slavnostním začátkem činnosti Klubu logických her, který se nově na škole otevírá.

„Klub bude fungovat každý čtvrtek v budově SCHŠ pro zájemce z řad našich žáků, ale i veřejnosti,” uvedla pedagožka školy Eva Marešová, která kroužek povede společně s Janou Tomášovou. „Členství v klubu je bezplatné, návštěvníci mohou chodit pravidelně nebo nahodile, a to v době kdykoliv ve čtvrtek mezi 15. a 17. hodinou.”

Jak vysvětlila, v plánu mají do budoucna také pravidelné turnaje ve vybraných hrách.

„Věk účastníků není omezen žádnou věkovou hranicí, uvítáme jak šikovné předškolní děti, tak školáky, kteří mají zájem trávit čas hrou s kamarády,” podotýkala Eva Marešová. K dispozici by tam mělo být kolem 30 her různého zaměření – solitérní, logické, karetní nebo třeba zábavné deskové hry pro více hráčů. „Smyslem deskových a logických her je rozvoj prostorové představivosti, fantazie, postřehu, rychlého úsudku, logiky, strategie, ale i začlenění do kolektivu dětí různých věkových kategorií, komunikace a spolupráce mezi nimi,” dodala.

Den plný her zahájil Petr Čavojský, místopředseda Menzy ČR. Na akci přišli také zástupci chebské radnice nebo Ellen Mlátilíková z Pedagogicko psychologické poradny Cheb, která rodičům poskytovala rady a informace o práci s nadanými dětmi.