„Začátek fungování Klubu žen v Drmoulu se datuje do roku 1982,“ informovala vedoucí klubu Lenka Huml. „Členky spojovaly stejné zájmy o kulturu, ruční práce a poznávání.“ Dnes má klub dvacet členek různého věku a podobných zájmů. „Přicházejí ženy, které chtějí při činnosti pomoci.“

V klubu stále působí zakládající členka Růžena Knedlíková, která kromě pořádání zájezdů vede společenskou kroniku o akcích a dění v obci doplněné fotografiemi. V současnosti píše už šestou kroniku.

Ženy se pravidelně scházejí. „Tedy samozřejmě v době, kdy nejsou žádná nařízení, koronavirus naši činnost úplně zastavil. Za normální situace se setkáváme každý týden v klubovně, kterou pro nás zařídil obecní úřad. Během schůzek se připravujeme na nadcházející akce, probíráme návrhy členek k návštěvám za kulturou například kin, divadel, koncertů nebo muzeí,“ přiblížila činnost klubu Lenka Huml.

Členky klubu mimo jiné organizují akce v Drmoulu, nebo s nimi pomáhají. „Podílíme se na pořádání společenských akcích, jako je masopust, velikonoční výstavy a dílna pro děti s malováním kraslic a zdobení perníčků. Společně s dětmi tvoříme i vánoční věnce a svícny.“

Členky nejen vyrábí či pečou, ale také například připravují vystoupení. Na předvánoční akci setkání se seniory nastudovaly taneční vystoupení v kostýmech pod vedením Jindřišky Zikové. „K nejvydařenějším akcí určitě patří maškarní ples, který se vždy těší velké oblibě,“ řekla.

A členky klubu se nebrání ani poznávání. „Výlety po okolí nebo zájezdy s programem pořádáme pravidelně. Velice nás zaujala třeba návštěva České národní banky v Praze s prohlídkou trezoru, vystavených mincí a potěžkáním zlaté cihličky. Byly jsme také na výstavě korunovačních klenotů na Pražském hradě.“

Klubu se samozřejmě dotkla pandemie koronaviru, ale ženy nezůstaly jen nečinně sedět. „Činnost se zastavila, ale naše členky hned po začátku pandemie začaly šít roušky pro občany obce,“ popsala vedoucí klubu aktivity v době covidové.

Nechybí ani plány do budoucna. „Rády bychom se věnovaly obvyklé činnosti, navázaly přátelství s okolními obcemi v rámci klubu žen, pořádaly workshopy pro širokou veřejnost a podnikly spoustu zajímavých výletů a zájezdů. Nejvíce nám ale samozřejmě chybí to, že se nevidíme. Na setkávání se těšíme ze všeho nejvíc,“ dodala Lenka Huml.