Klubíčko čeká stěhování do bývalého internátu v Poohří v Křížovnické ulici.

„Vhodné prostory jsme hledali rok," uvedla Martina Paboučková z Klubíčka. „Podařilo se nám díky náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje Miloslavu Čermákovi získat pronájem bývalého internátu, který je v majetku kraje," přiblížila s tím, že Klubíčko bude přestěhované nejpozději na začátku září.

Zázemí v budově nenajde jen mateřské centrum, ale také Krajská rada mládeže či Anna KK. „Dosavadní prostory nedovolily vykonávat rozšířené aktivity, navíc jde o lokalitu, kam se některé maminky bojí chodit," přiblížila Martina Paboučková. Klubíčko doufá, že díky novému zázemí se mu podaří přilákat více maminek. „V budoucím sídle bychom rádi vytvořili multigenerační centrum. Nechceme se orientovat pouze na malé děti, ale také na dospívající mládež a případně i na seniory," řekla s tím, že cílem je nabídnout program všem věkovým skupinám. Hlavní prioritou však bude program Dětská skupina. Ten doplní nedostatečnou kapacitu zařízení péče o děti od jednoho roku do tří let.

„V bývalém intru je také sál, který bude sloužit jako tělocvična, minidivadlo nebo místnost pro workshopy," dodala Martina Paboučková.