S novou knihou ´Zapomenuté tváře´ přichází trojice autorů Lukáš Smola, Vladimír Prokop a Eva Smilková. Jedná se o katalog portrétů z loketských sbírek s připomenutím historie Městského muzea v Lokti. Čtenář tak dostává do rukou obrazovou publikaci s reprodukcemi vybraných podobizen ze sbírek, které byly postupně shromážděny na loketském hradě.
„Pro orientaci v komplikované problematice bylo zapotřebí hned v úvodu nastínit jejich pohnutou minulost a původ," uvedl Smola. „Snažili jsme se, aby knihu ocenili nejen lokální patrioti, ale aby měla co nabídnout i profesionálním historikům. Přináší dávno zapomenuté tváře zdejší honorace, představitelů samosprávy a hospodářského, kulturního a společenského života své doby. Pro zájemce o knihu může být velkým lákadlem skutečnost, že až na výjimky jsou zatím tato díla dlouhodobě uchovávána v depozitářích a nebyla nikdy publikována," doplnil Smola s tím, že výběr není omezen jen na samotný Loket.

V katalogu lze spatřit také významné osobnosti i zcela anonymní postavy z Horního Slavkova, Kraslic, Krásna, Sokolova a dalších míst Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje nebo z Prahy. „Navíc jsou to často jediná dochovaná vyobrazení jejich podoby a mnohá jména autorů těchto děl mezitím upadla do zapomnění," poznamenal Smola.

Autoři přiznávají, že myšlenka na vydání této knihy zrála delší dobu. „Prvním impulsem byla zhruba před pěti lety příprava Biografického lexikonu sokolovského regionu, kdy jsme tyto portréty postupně objevovali. Tenkrát však byly takzvané loketské sbírky kvůli stěhování do nového depozitáře nepřístupné a jako celek pro nás zůstaly nepoznané. Zpracování tohoto neprobádaného souboru, či alespoň jeho části tak bylo velkou výzvou a neopakovatelnou příležitostí," prozradil autor. „Vzhledem k významnému posunu v jednáních o budoucnosti sbírek jsme někdy na jaře minulého roku usoudili, že nastala vhodná doba pro realizaci našeho záměru," poznamenal.

Publikace přichází na pulty knihkupectví a turistických infocenter v době, kdy město Loket smluvně dojednává opětovné navrácení sbírek do svého vlastnictví. Téma je tedy silně aktuální na Sokolovsku i hodně diskutované.