„Tento projekt jsem si už před lety zamiloval, a dokonce jsem svého času „neuváženě“ prohlásil, že takto úžasná budova by v Chebu měla stát za každou cenu. Po celou dobu, kdy jsem ve vedení radnice, jsem pak usiloval, aby se překonaly všechny překážky, a že jich bylo, bránící dokončení projektové dokumentace. Teď jsme v okamžiku, kdy po letech konečně máme v rukou stavební povolení a architekti z ateliéru A69, úředníci investičního odboru, odboru projektového managementu i místostarosta Hrubý si zaslouží obrovské poděkování, že toho dosáhli,“ sděluje starosta Chebu Antonín Jalovec.

Na zastupitelstvu zazněly i částky, které s přístavbou knihovny souvisí, a které se budou s velkou pravděpodobností ještě navyšovat. „Momentálně se pohybují kolem 515 milionů korun a je pravděpodobné jejich další zvýšení. To by nebylo úplně neřešitelné, pokud by, jak se donedávna zdálo, většinu částky pokryly dotační tituly. Bohužel se ukazuje, že momentálně nelze spoléhat, že bychom těmito cestami získali více než 80 milionů korun, což je žalostně málo,“ přiznává.

Na školách na Chebsku se objevil nešvar, který působí dětem potíže a dokonce ničí dásně i zuby. Je to žvýkání tabáku.
Drogy užívá každé třetí dítě, na Chebsku se šíří žvýkání tabáku

Podle starosty Jalovce musí brát město na zřetel budoucí příjmy Chebu, které jsou nejasné. „V tuto chvíli je nutné dořešit rekonstrukci Dominikánu, připravit opravu Amerického mostu, vyjasnit osud bazénu a podobně. Město si ani za cenu úvěru nemůže dovolit knihovnu zrekonstruovat. Moc mě to mrzí, ale srážka s realitou je v tomto případě neúprosná,“ vysvětluje. „Omlouvám se paní ředitelce Kuželové i zaměstnankyním knihovny, že i nadále budou muset pracovat v nevyhovujících prostorách, ale pokusíme se do budovy investovat aspoň v takové míře, aby se jejich podmínky pro práci zlepšily,“ říká.

Zastupitelé ohledně projektu byli zajedno. „Potěšitelné aspoň je, že stejný názor na finanční neúnosnost projektu měli všichni zastupitelé napříč koalicí i opozicí. Knihovna se tak nestala předmětem politického boje a podání žádosti a způsob financování tak nebyl schválen. Nemusí to ale znamenat úplný konec. Projekt rekonstrukce pěší zóny také na svou realizaci čekal mnoho let, stavební povolení na knihovnu je platné, a pokud se někdy v budoucnu vyskytne zdroj, který by umožnil její rekonstrukci a přístavbu ufinancovat, budu prvním, kdo pro výstavbu zvedne ruku,“ uzavírá starosta.