„Ještě před oficiálním přihlášením knihovny mezi účastníky projektu pravidelného čtení pro děti jsme v prosinci připravili pro děti z třetí třídy základní školy Mikulášské čtení, abychom si ověřili zájem malých čtenářů,“ uvedla vedoucí knihovny Dana Placatková. „Zájem dětského publika podpořil naši chuť stát se jednou z knihoven, která bude čtení pro děti připravovat pravidelně.“

Četlo se z knihy Pohádky bratří Grimmů pro děti ze třetí a čtvrté třídy. Nejen čtení, ale také obohacující diskuze na téma pohádka, se ujala zkušená pedagožka Marie Horčičková, která na plesenské škole vyučovala českému jazyku a vedla k zálibě ve čtení mnohé z rodičů přítomných dětí.

„Další hlasité čtení s doprovodným programem připravujeme na 18. února. Tématem budou zahraniční, národní a regionální pověsti,“ doplnil Pavel Sýkora, aktivní obyvatel Lomničky u Plesné.

Myšlenka předčítání dětem vznikla v Polsku. V České republice ji uvedla do praxe v roce 2006 Eva Katrušáková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem. Jak říká, projekt směřuje především k rodičům. Také její motivace k tomu, aby uvedla projekt v Česku do praxe je ta, že sama je matkou a k literatuře měla vždy velmi kladný vztah.

„Kdy můžete říct, že jste celý den s dítětem a věnujete se jen jemu?“ položila důležitouotázku. „Pravidelnému dvacetiminutovému čtení každý den říkám posvátné chvilky.“ Do projektu už se zapojilo na 500 subjektů v celé republice a zpětné informace dokazují, že je úspěšný.