Ostré vystoupení (v současné době už bývalého místostarosty Františkových Lázní) Romana Knedlíka, ve kterém se vyjadřoval na adresu svých bývalých koaličních partnerů i kolegů ve františkolázeňské ODS, zaznělo na posledním jednání městských zastupitelů ve Františkových Lázních. Chebský deník čtenářům přináší plné znění sdělení Romana Knedlíka (na jeho žádost není redakčně upravené – poznámka redakce). Chybět samozřejmě nemůže ani reakce protistrany.

Spolupráce od počátku nefungovala

Dovolte, abych jako současný zastupitel a bývalý místostarosta a rovněž bývalý předseda a dnes už také bývalý člen MS ODS prohlásil: ano, podpořil jsem návrh opozice na odvolání vedení města, ale nepodpořil jsem návrat současného starosty. Uznávám, že chtít podporu od opozičních zastupitelů pro změny pouze v rámci koalice byl krok politicky naivní, za to nesu následky já a bohužel i místní ODS.

Tímto se omlouvám všem voličům, kteří volili mě, nebo celou kandidátku ODS ve Františkových Lázních.

Prohlašuji, že jsem pro svůj krok měl pádné důvody, s nimiž vás ve stručnosti seznámím. Jsem přesvědčen, že chaotický způsob, jakým řídila-neřídila Františkovy Lázně bývalá starostka Malkovská, městu a jeho občanům spíše škodil, než prospíval. Téměř rok a půl volebního období, kdy jsme mohli dokázat, že jste nám právem dali důvěru, uplynul, ale nic se nedělo.
Očekávaná komunikace a spolupráce, jejichž výsledkem měla být čtyřletá městu prospěšná činnost, od samého začátku nefungovaly.

Sebestředná a náladová starostka neměla vůbec žádnou koncepci rozvoje Františkových Lázní, chyběly jí manažerské schopnosti, řešení problémů odkládala na neurčito a neplnila usnesení ODS, i když se před několika měsíci stala členkou MS. Občanům a úřadu chyběl harmonogram zasedání zastupitelstva, úředníci nelibě nesli starostčino arogantní vystupování. Odborné komise, i přesto, že občané sami projevovali o práci v nich zájem, nejmenovala za celý rok. Starostka odmítla podepsat koaliční smlouvu, místostarostové neměli definovány svoje kompetence, a tak o všem ´rozhodovala´ sama.

Radniční listy (RL), které se měly stát zdrojem informací pro občany, se úplně minuly svým posláním. O jejich obsah se nakonec dělily rodiny zastupitelů Malkovské a Šnajdaufa. V žádném čísle RL nebyla jediná informace občanům o tom, co se ve městě chystá, i když jsem články do RL předkládal. RL se tak staly tiskovinou, kterou používala starostka a místostarosta Šnajdauf jako soukromé médium pro vyřizování účtů s opozicí za peníze města, a tudíž občanů. V jednom čísle byly dokonce úmyslně uvedeny nepravdivé informace, které mne měly jako místostarostu a předsedu MS ODS zdiskreditovat.

Jako předseda MS ODS jsem nemohl souhlasit se starostčiným požadavkem, aby ODS bezvýhradně podporovala její kroky na radnici místo toho, aby právě ona plnila usnesení MS ODS, které ji do čela kandidátky nominovalo.

Žádná slova nemohou vystihnout nepříjemnou atmosféru, která postupem času houstla záměrně destrukčním vystupováním starostčiných poradců Nezdary a Skaly na radnici a na místních sněmech ODS. Právě tento Otakar Skala z Hazlova byl v pátek sice těsně, ale přece zvolen novým předsedou MS ODS. Na jeho ultimátum, podle něhož mám buď složit zastupitelský mandát, nebo budu vyloučen z MS ODS, odpovídám, že jsem se jednoznačně rozhodl pro ponechání zastupitelského mandátu, vystoupil jsem z MS ODS ve Františkových Lázních. Distancuji se od členů sdružení Malkovské, Nezdary, nově zvoleného předsedy Skaly a od těch, kteří dali Skalovi důvěru i přesto, že byli svědky jeho rozkladné činnosti v koalici a v ODS.

Nyní jsem nezávislý zastupitel a se svým hlasem budu nakládat tak, abych prospěl městu. Děkuji za pozornost. 

Roman Knedlík

Vrchol politické neprozíravosti

Nemohu si pomoci, ale vše, co se v zastupitelstvu našeho města událo, považuji za velký podraz vůči všem našim voličům. Byl to vrchol politické neprozíravosti a hlouposti. Díky zcela zjevné politické korupci bylo odvoláno celé vedení města, které vzniklo po demokratických volbách. Ihned poté byl bez jakéhokoliv předchozího projednání tohoto puče uvnitř ODS, respektive v koalici ODS a ALTERNATIVY, zvolen do funkce starosty města opět pan Mlátilík hlasem zastupitele a člena ODS pana Ščisláka.

´Rádobystarosta´ pan Knedlík, který se na tomto puči zásadní měrou podílel, byl nejdříve jediným kandidátem na funkci starosty města, ale při hlasování ´kupodivu´ neprošel a byl zvolen pan Mlátilík. Pan Knedlík jen nevěřícně zíral, když při kandidatuře nejen na post starosty, ale ani následně místostarosty volbou neprošel. Navíc místostarostou se poté stal jeho stranický a zradivší kolega M. Ščislák, který tak oklamal nejen svoji ODS.

Snahu Romana Knedlíka odvést pozornost od svého jednoznačného politického selhání na paní Ing. Malkovskou, či dokonce na mne považuji za politováníhodnou, zbabělou a neospravedlnitelnou hru. Názorový problém totiž vznikl výhradně uvnitř místní ODS. Já osobně jsem ho začal intenzivně vnímat od jednání ZM koncem listopadu roku 2011, kdy pan Knedlík začal pro mne zcela neočekávaně hlasovat s opozicí.

Pan Knedlík totiž postrádal schopnost dohovořit se se svými stranickými kolegy v zastupitelstvu i v koalici. Dokonce jako předseda místního sdružení ODS měl všechny možnosti, aby řešil problémy uvnitř ODS rozumnou politickou dohodou. Vlastnost ´politické dohody´ však Knedlík postrádal. Myslel si, že jen jeho názor je ten správný. Nebyl si ani schopen některé svoje záměry předjednat v koaličním zastupitelském klubu. Já za ALTERNATIVU jsem činnost klubu podporoval a inicioval. Mnohokrát jsem vyzýval všechny vlivné členy místní ODS ke společnému jednání, bohužel marně. Když Knedlík nereagoval na mé e-mailové výzvy, zeptal jsem se ho osobně na radnici, proč tak činí. Pan Knedlík odpověděl, že si nejprve musí udělat pořádek v ODS. Jak to dopadlo, dnes již všichni vidíme… 

František Šnajdauf

Mnoho práce s intrikami?

Vyjádření pro zastupitelstvo panu Knedlíkovi napsali úderně, on to i pěkně nacvičil, se správnou intonací. Pravdou je, že ač v nekonstruktivní atmosféře, dokázali jsme s prázdnou pokladnou dostavět za reálné ceny všechny nasmlouvané zakázky, částečně město oddlužit a vše dělat transparentně výběrovými řízeními a mnoho jiných nápravných prací, na kterých se však pan Knedlík nijak nepodílel, takže to ani asi neví. Měl mnoho práce s intrikami a ´politickým´ bojem. Proč nekonstruktivní? Protože spolupráce s panem Mlátilíkem v tandemu pan Ščislák a pan Knedlík probíhala nejméně rok, takže je pravdou, že destrukce předvolebních slibů ODS byla z jejich strany veliká, od listopadu otevřená i pro občany města, když začali s panem Mlátilíkem hlasovat i na zastupitelstvu. Během roku naopak byly zavedeny všechny komise, proti jejichž ustanovení právě pan Knedlík zpočátku byl.

Co se týče činnosti policie, naopak od letních měsíců, zvláště po uzavřeném výběrovém řízení na velitele policie, jsem se od vedení policie zcela distancovala, i když mi přicházely stížnosti od občanů i návštěvníků města. Proto vyhodnocení výběrového řízení v režii pana Knedlíka, respektive pana Mlátilíka dopadlo tak, jak dopadlo, a trvalo 3 měsíce. I pan Mlátilík v oslavné řeči stran práce pana Knedlíka na zastupitelstvu toto deklaroval slovy: „My jsme požádali pana Šollara, aby se vrátil." To také pan Knedlík realizoval, navzdory vůli všech ostatních koaličních zastupitelů, i když to byl původně on, kdo zpočátku, po příchodu na radnici, tento záměr inicioval.

Pan Knedlík nebyl schopen tuto „krásně" sestavenou kritiku nikdy/za rok a půl/ říci mně ani sněmu ODS. I když v pátek před středečním odvoláním jsem požádala víceméně o projevení důvěry, či nedůvěry. Již v jarních měsících byli oba pánové přímo dotázáni, je-li pravdou, že se mě chystají odvolat, dotazatel byl rezolutně odmítnut s tím, že se jedná o výmysl. Pan Knedlík nebyl schopen komunikovat ani s ostatními zvolenými zastupiteli za ODS, kromě pana Ščisláka. Že ho lidsky zklamal? Nejen pana Knedlíka, ale i nás, ale ne více než pan Knedlík.
Ráda bych touto cestou poděkovala za projevené sympatie občanů a chtěla bych jim vzkázat, chtějí-li změnu v této zemi, pak je nutné, aby chuť zvolených představitelů vnímat politiku jako službu občanům a správu věcí veřejných nenazývali ´naivitou´, neboť by to měla být samozřejmost.

Lenka Malkovská

Občané vše snad posoudí sami

Myslím, že bývalá starostka Lenka Malkovská měla více než rok a půl na to, aby našim občanům ukázala , co umí. Musím však konstatovat, že za toto období se ve městě neudálo zhola nic, než že byly dostavěny námi rozpracované zakázky. Navíc městský úřad se po její práci nacházel v troskách. Občané si snad dokáží sami udělat obrázek o činnosti starostky Lenky Malkovské.

Ivo Mlátilík

Co se odehrálo na předposledním jednání zastupitelů města Františkovy Lázně?

Do čela města se dostal opět bývalý starosta Ivo Mlátilík. Dosavadní koalice ODS a ALTERNATIVY nebyla jednotná a zastupitelé za ODS Roman Knedlík (doposud druhý místostarosta) a Milan Ščislák nakonec dali hlas opozici. Podpořili odvolání dosavadního vedení Františkových Lázní a prakticky dostali ´do sedla´ Ivo Mlátilíka (pro jeho zvolení starostou však hlasoval jen Ščislák).