Farní charita v Chebu bude na začátku příštího roku pořádat již desátý ročník Tříkrálové sbírky.

„Aby sbírku nemohli zneužít nepoctivci, bude ji monitorovat městská policie a všechny skupinky, převlečené do kostýmů tří králů, budou mít na Městském úřadě v Chebu zapečetěnou kasičku a vedoucího, který se na požádání musí prokázat průkazkou s číslem totožným s číslem pokladničky a občanským průkazem,“ informoval chebský spolufarář Petr Hruška.

Sbírka se uskuteční od 1. do 10. ledna 2010 v Chebu a okolí (Františkovy Lázně, Dolní Žandov). Nejvíc koledníků bude v terénu v sobotu 9. ledna, kdy sbírku podpoří i starosta Chebu Jan Svoboda starostovou polévkou. Výtěžek se rozdělí tak, že 15 procent je určeno na charitní humanitární pomoc v zahraničí, 15 procent půjde na podporu charitních sociálních služeb v plzeňském a karlovarském kraji, pět procent jde na celostátní režii sbírky, 65 procent podpoří místní charitní a zdravotně-sociální projekty. Z těchto pětašedesáti procent třetina poputuje na podporu rozvoje péče o umírající a jejich rodiny, třetina na dobrovolnické služby starým a nemocným, třetina na sociální služby lidem bez domova.

„Zatím jsem přispíval každý rok, tak to v lednu 2010 udělám zase,“ poznamenal Cheban Jiří Motyčák.