Určitě nikdo nepochybuje o tom, že výuka cizích jazyků je velmi důležitá. Momentálně máme pocit, že díky zavedení státní maturity je dokonce ještě důležitější než dřív, ale mělo by stále platit, že cizí jazyky se učíme hlavně pro sebe a pro využití ve svém dalším životě. Snažíme se o spojení teorie a praxe.

To hlavní, co naši žáci studijních i učebních oborů potřebují, je motivace. Největší motivací pro studium cizích jazyků – v naší škole němčiny a angličtiny – jsou projekty, kterých u nás probíhá celá řada. Při nich hraje důležitou roli němčina, což je vzhledem ke geografické poloze Chebu pochopitelné. Zde jsou alespoň dva příklady z mnoha.

Jedním z projektů je společné vaření našich kuchařů a žáků školy v Komnathu. Recepty babiček žáků na obou stranách hranic jsou velmi zajímavým tématem i pro vznik česko-německé kuchařky, která bude výstupem z tohoto projektu.

15. listopadu proběhne další společné vaření. Po bramboračce, bramborácích a lívancích, které byly na programu minule, uvaří žáci z masa. Češi gulášek a němci roládu. Opět ve smíšených družstvech, ovšem tentokrát za účasti ředitelů obou škol. Žáci naší školy se určitě nenechají zahanbit!

Stálá spolupráce probíhá také s Realschule im Stiftland z Waldsassenu, jejíž žáci často navštěvují i houslařskou školu. Nedávno se na naší škole seznamovali 2 žáci z Waldsassenu s oborem houslař a kytarář. Pod dozorem učitelů odborného výcviku si vyrobili upomínkové předměty a odvezli si certifikát.

Ani angličtina není u nás Popelkou. I když nemůžeme organizovat třeba společné projekty s anglickými či americkými studenty, nabízíme žákům každoročně poznávací zájezd do Velké Británie, kde si mohou všichni vyzkoušet své znalosti hlavně díky ubytování v rodinách.

Kromě toho mají žáci všech studijních oborů možnost komunikovat v hodinách angličtiny i mimo ně s naší americkou lektorkou Tammy Henrich, která jim i v rámci přípravy na maturitu věnuje spoustu svého volného času a nabízí v odpoledních hodinách další konverzační hodiny nad rámec pravidelné výuky.

Velkou výzvou pro žáky by měla být i možnost dalšího studia v zahraničí. Německo nabízí absolventům našich studijních oborů bezplatné vzdělávání v mnoha programech a odvětvích. Absolventi učebních oborů jsou také žádanými pracovníky v příhraničních oblastech Německa. Záleží na každém žáku, jak bude jazykově vybaven a jak využije nabízené možnosti. Dokážete si představit nějakou větší motivaci?

(ir, lh)