Ratolesti soupeřily v pěti věkových kategoriích. První obsadily dětičky v rozmezí dva až tři roky a na stupínku vítězů stanula Kateřina Kerezstresová spolu s malým Štefanem Petrinou.

V kategorii čtyři až pět let se umístili jako první Kamila Pěstová a Marek Nasadil. Ve třetí věkové skupince šest až sedm let zvítězili Veronika Průchová a Jan Novák. Vivien Macejáková a Filip Štecher se umístili první v kategorii osm až devět let a Jindřiška Hemplová s Maxmiliánem Dobešem vyhráli první místo ve věkové skupině v rozmezí deseti až dvanácti let. Za zapůjčené závodní koloběžky vděčí nadšené ratolesti Petru Pěstovi z plzeňského Klubu koloběhů.