Tak budeme mít v Chebu další kruhový objezd. A nejspíš to bude další problémový bod chebské dopravy. Čím větší hustota dopravy, tím menší kruhový objezd někdo navrhne.
Jen si vzpomeňme kolikrát se rozšiřovaly kruhové objezdy u chebské průmyslové zóny, kudy budou denně jezdit desítky kamiónů.
Místo kruhové křižovatky u Dragounu mohla stát ta klasická a provoz v ulicích se mohl vyřešit rozumnými jednosměrkami.

Komentovaný článek najdete zde: