Možná pomalu, ale podoba města Cheb se zcela jistě mění. Ještě před deseti lety nevábné šedivé město se začíná měnit v moderní regionální centrum. Přibývá nová zeleň a opravené budovy začínají hýřit barvami. A teď nemyslím jen novou výzdobu kruhových objezdů či opravené věže chrámu sv. Mikuláše. Stačí se jen podívat na veselou fasádu zimního stadionu či snové obrazy opěrné zdi mezi Intersparem a nemocnicí. Proto držím v tomto směru radnici palce. Ještě by to chtělo zapůsobit na architekty, aby vymýšleli zajímavější podobu pro obchodní centra.