Ono možná ani tak nejde o krásný vjezd do města, jako o snahu napravit si reputaci z dob, kdy vjíždějící turisty upoutaly lehké děvy. Teď budeme mít na jejich místě transparenty, vlaječky a kytičky. Dokonce i druhou černou věž. Uklidíme centrum města a můžeme se připravit na návštěvníky. Jen je proboha nepouštějme někam, kde by mohli utrpět šok. Mám teď třeba na mysli dvorní trakt v Hradební ulici, případně v Židovské ulici a tak podobně. Všichni víme, jak se to říká. Hore huj, dole fuj…