Internet je mocné médium. Obec, která nemá webové stránky, jako by nebyla. K síti má přístup stále více lidí a ti si rádi přečtou, co se děje nového v jejich blízkém i vzdáleném okolí. Radnice si moc dobře uvědomují, že je třeba se prezentovat i tímto způsobem, a to nejen kvůli přilákání turistů. A zatímco některé se do informování pomocí internetových stránek vrhly s nadšením, jiným je to naprosto jedno. Námitky, že nejsou lidé na tvorbu stránek, občany nezajímají. A v každé obci se děje něco, co si zaslouží zveřejnění, o to jede především, o drby.