Stavba průtahu Skalnou bude znamenat velká dopravní omezení a komplikace, jak už to u podobných staveb bývá, a bude klást důraz na ohleduplnost řidičů, ale i chodců. Když mluvil starosta o tom, že by všichni měli dodržovat pravidla silničního provozu, neubránila jsem se úsměvu. Jen doufám, že jsem byla skeptická zbytečně a opravdu si všichni uvědomí, že i když nebude ve městě dopravními značkami omezena rychlost, je nutné být k sobě ohleduplnější. Nerada bych potom psala, jak někdo někomu skončil pod autem…