Možná by pomohlo, kdyby si mladí vandalové způsobené škody opravovali sami. Kdoví, jak by se jim líbilo, kdyby museli z Ohře sami tahat lavičky, které tam naházeli. Moc asi ne. Snad by si to pro příště rozmysleli. Ještě pár takových útoků a celkové náklady na opravy dosáhnou stejné výše jako náklady na revitalizaci Poohří. Nebo se snad někomu více líbilo, když v areálu nebylo nic kromě tenisových kurtů, křoví a zapáchajího okolí? Když už byl areál ´krajinky´tak drahý, snažme se, aby nám alespoň vydržel.