„Žalobu jsem ke Krajskému soudu v Plzni podala já," potvrdila starostka Nebanic Jitka Vlková. Na první pohled se může zdát, že Jitka Vlková neměla žádný důvod k podání žaloby. V obci totiž kandidovala pouze jedna strana, Sdružení nezávislých kandidátů Nebanice. „Nechtěla bych, aby si lidé mysleli, že se nyní handrkujeme o to, kdo měl nebo neměl více preferenčních hlasů," uvedla Jitka Vlková. „Důvodem žaloby je skutečnost, že po uveřejnění výsledků za mnou přišla volební komise s tím, že si uvědomila, že špatně spočítala hlasy," řekla. „A členové komise chtěli tuto chybu napravit. Jiná možnost než podat žalobu nebyla," dodala. O žalobě nyní bude rozhodovat soud. Ten má na rozhodnutí dvacet dní od podání.