Víceúčelové sportovní haly, která bude vhodná i pro pořádání kulturních programů, se dočkají Františkolázeňští. Zastupitelé Františkových Lázní totiž na svém posledním rokování odhlasovali záměr komplexní rekonstrukce místní základní školy (ZŠ) včetně výstavby tohoto multifunkčního zařízení. Celá společná akce by neměla přesáhnout v nákladech 200 milionů korun.

„Se zahájením stavby počítáme ke konci dubna 2010 a její dokončení očekáváme do prosince roku 2011 ,“ uvedl tajemník františkolázeňské radnice Miroslav Jiřina.

Podle starosty města Ivo Mlátilíka už bylo na čase zainvestovat do tohoto areálu. „Objekt školy se postavil ve druhé polovině padesátých let minulého století a za dobu jeho existence zde nedošlo kromě nástavby zadního traktu k významnější rekonstrukci,“ vyjádřil se Mlátilík. „Vznik víceúčelové haly je navíc velmi žádaný místními obyvateli. Obě tyto stavby spolu provozně souvisejí,“ dodal.

Nová hala ve Františkových Lázních má v budoucnu sloužit nejen žákům základní školy, ale také veřejnosti i návštěvníkům lázní. Vznikne v areálu ZŠ na místě jedné ze dvou stávajících tělocvičen a na ploše nevyužívaného atria školy.