Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny skončilo v Karlovarském kraji za rok 2020 třiadvacet lékařských praxí napříč různými odbornostmi. Plná početní náhrada za ně zatím není. „Nové smlouvy byly uzavřeny s osmi lékaři,“ vypočítává mluvčí VZP Milan Řepka. Podle pojišťovny se ale ve městech nechystá razantní snížení počtu specialistů v konkrétních oborech.

Důvody, které vedly k uzavření praxe je několik. Někteří lékaři odcházejí na zasloužený odpočinek do penze. Věk lékařů v kraji se stále zvyšuje. Dokládají to i údaje hejtmanství z minulého jara. „V současné době je v našem regionu z celkového počtu přibližně šedesáti poskytovatelů zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost jedna třetina starších 65 let,“ uvedlo hejtmanství na žádost zájemce o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Loni ale odchod do důchodu nepromluvil do uzavírání praxí více než v předchozích letech. „V meziročním srovnání zatím neevidujeme nárůst ukončení lékařské praxe z důvodu odchodu do důchodu,“ potvrzuje mluvčí Řepka.

Jedním z důvodů, proč lékaři končí své praxe, může být i covid. Lékařům, přestože neslouží přímo na nemocničních odděleních, ale ve svých ambulancích, způsobují komplikace nároky na protiepidemická opatření.

Praktickým lékařům péči o pacienty navíc komplikovalo vyřizování náležitostí k testování na covid-19, zároveň s jejich zapojením operuje i Vláda pro plošné testování. To lékaři ale spíše odmítají. „Vzhledem k tomu, že epidemie je opět na vzestupu, nových pacientů přibývá a lékaři zůstávají ve svých ordinacích dlouhé hodiny po svých ordinačních hodinách. Jsou plně vytíženi a nemají kapacity na to, aby testovali lidi z ulice,“ říká za Sdružení praktických lékařů Markéta Pudilová.

Že covid mohl být rozhodujícím důvodem pro ukončení specializované praxe, přisvědčují i lékaři ze sousedního kraje. „Obecně lze konstatovat, že počet ukončených praxí ambulantních specialistů v roce 2020 byl vyšší než v roce 2019. Dá se říci, že situace kolem pandemie onemocnění COVID-19, se na této skutečnosti podepsala,“ domnívá se Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní.

Nemocnice shánějí stále posily

Počet nemocných na covid-19 se stále navyšuje a rychle se naplňuje i lůžková kapacita nemocnic v kraji. Hejtmanství proto nadále vyzývá studenty lékařských fakult a středních zdravotních škol, aby se opětovně zapojili do služby v nemocnicích. Zájemci z řad mediků pro Karlovy Vary a Cheb se mohou hlásit na adrese jana.zahalkova@kkn.cz, studenti středních škol na renata.mazelova@kkn.cz. V Sokolově je kontaktní adresou ivana.hlinkova@nemocnicesokolov.cz