„Z Fondu spravedlivé transformace jsme získali dotační prostředky na tzv. Konektivitu. Jde o obsáhlý projekt, díky kterému můžeme do škol nakoupit tablety, chytré tabule, ale třeba také brýle pro virtuální realitu nebo moderní výukové materiály - například aplikace pro výuku cizích jazyků. Dojde díky němu na školám i k výměnám datových rozvodů,“ popsal projekt Samuel Zabolotný, místostarosta Mariánských Lázní.

„Necelých 10 milionů korun půjde na Základní školu Jih a šest milionů na Základní školu Vítězství. Dotace je v tomto případě 100%,“ dodal.

Na Základní škole Vítězství díky projektu chystají výměnu některých pomůcek. „Všechny naše učebny jsou řadu let vybavené interaktivními tabulemi, což je bílá tabule s dataprojektorem. Některé jsou již na hraně životnosti a začínají jim odcházet lampy. Díky projektu je můžeme vyměnit za chytré tabule, což je v podstatě velká televize, ale dotyková. Jejich výhodou je, že jde o modernější a prostorově úspornější variantu,“ řekl Luboš Borka, ředitel ZŠ Vítězství Mariánské Lázně. Finance škola použije také na nákup serverů, nový datový rozvod, zesílení wi-fi, ale také na zabezpečení sítě. „V rámci dotace můžeme koupit třeba i robotiku a počítače,“ doplnil.

Vyhlášení vítězů.
Zlatý erb 2024 mají v kraji Karlovy Vary a Františkovy Lázně

Interaktivní tabule používají také na Základní škole Jih. „Při práci s nimi využíváme interaktivní programy - výuková DVD, interaktivní učebnice, interaktivní pracovní sešity apod. V rámci projektu Konektivity jsme vybrali nejnovější trend interaktivní výuky interaktivní dotykové panely, multimediální katedru s interaktivním dataprojektorem. Novinkou pro pedagogy i žáky bude virtuální třída, kdy se žáci prostřednictvím speciálních brýlí vnoří do digitálně vytvořeného prostředí. Zde získávají znalosti v jednotlivých předmětech, učí se spolupracovat na řešení problémů,“ sdělila ředitelka školy Jaroslava Baumgartnerová.

Moderní technologie využívají i na Základní škole Úšovice. Díky dotaci z Národního plánu obnovy zde žáci mohou od ledna navštěvovat kroužek s názvem Digi Koutek. „Tento inovativní kroužek má za cíl poskytnout dětem možnost rozvíjet své digitální dovednosti a seznámit se s moderními technologiemi. Setkání se bude konat třikrát týdně, nabízí se tak dětem příležitost pravidelně objevovat digitální svět,“ potvrdil Jan Matějovský, zástupce ředitele ZŠ Úšovice.

Ilustrační foto.
Hlavní ulici v Mariánských Lázních čeká rekonstrukce, řidiče uzavírky

„Digi Koutek nabízí účastníkům přístup k rozmanitému arzenálu digitálních zařízení, která pomáhají podporovat kreativitu a inovace. Mezi dostupné nástroje patří Chromebooky, tablety, notebooky, virtuální brýle, robotické stavebnice Vex, grafické tablety a mnoho dalšího. Tato škála technologií je pečlivě vybrána tak, aby poskytovala komplexní zážitek a podporovala rozvoj různých dovedností. Použity byly prostředky z grantu MŠMT Národní plán obnovy - prevence digitální propasti a podpora vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí,“ dodal.