„Město Mariánské Lázně má systém sběru nebezpečných a objemných složek komunálního odpadu vyprodukovaných v domácnosti pro své občany zdarma, a to ve sběrném dvoře. Městská společnost Technický a dopravní servis navíc nabízí svoz takového odpadu do sběrného dvora,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

A protože množství černých skládek, za což je považováno i odkládání odpadu okolo popelnic, stále narůstá, město chce důsledně odhalovat a trestat viníky pokutami. „Některá vybraná kontejnerová stání jsou tak nově hlídána kamerami dohledového systému města se záznamem, takže bude mnohem jednodušší odhalit původce černé skládky a udělit mu pokutu. Kamery jsou přenosné, takže jejich umístění můžeme upravovat dle potřeby,“ doplnil starosta.

Oprava mostu uzavře trasu z Chebu.
Oprava mostu na hrázi přehrady Jesenice uzavře hlavní trasu z Chebu