Jejich velkou výhodou je, že odpad nikdo nemůže probírat, a tak ho ani vyhazovat okolo. Celkově by jejich stavba měla přijít na přibližně 2,5 milionu korun.

Hlavní výhodou podzemních kontejnerů je v porovnání s plastovými popelnicemi, že z nich odpad nelze vybírat. Nehrozí tak problémy známé ze stanovišť klasických kontejnerů, kolem kterých jsou od nejrůznějších hledačů neustále vyházené odpadky. Do centra se navíc hodí daleko lépe než řady plastových kontejnerů a popelnic.

„Nové podzemní kontejnery přibudou v ulici Obětí nacismu a u parkoviště na Kasárním náměstí,“ uvedl místostarosta Zdeněk Hrkal. „Na každém z těchto míst budou čtyři – po jednom na směsný komunální odpad, plasty, papír a sklo. Celkově by to mělo stát přibližně 2,5 milionu korun. Na vybudování kontejnerů na tříděný odpad chceme přitom získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ doplnil místostarosta.

V Chebu nejde o žádnou novinku, jsou zde již tři desítky podzemních kontejnerů. V nedávné době začaly fungovat ve dvorních traktech v ulicích Provaznická a Březinova a v parčíku nad úřadem práce v ulici Svobody. Kompletní stanoviště se čtyřmi kontejnery se tak nacházejí už v šesti lokalitách – vedle tří zmíněných také na dvou místech ve Školní ulici a v Palackého ulici. Kontejnery na směsný komunální odpad jsou pak v ulicích Sládkova, Provaznická, Školní, Jakubská a ve vnitroblocích mezi ulicemi Dukelská, Evropská a 26. dubna, Obrněné brigády.

„Po Chebu máme vytipováno dalších osm lokalit, kde by se měly podzemní kontejnery postupně objevit. Jedním z těchto míst je například ostrůvek před budovou bývalé pošty ve spodní části náměstí,“ doplnil starosta Antonín Jalovec.