Strážníci Městské policie (MP) Cheb se opět vydali na kontrolu heren ve městě. Jejich akce, ač nejsou pravidelné, jsou o to častější. Provozovatelé si tak nemohou být jistí, kdy se pozornost strážníků zaměří právě na jejich hernu.

„Zkontrolovali jsme sedm vytipovaných heren,“ upřesnil velitel hlídkové služby MP Stanislav Makovička. „Kromě dvou předvedených osob jsme nezjistili žádné pochybení,“ uvedl.

Kontroly se zaměřují na prevenci kriminality, dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let či zákazu hry na herních automatech pro tyto mladé. Strážníci dbají na veřejný pořádek, dodržování pravidel občanského soužití, pátrají po hledaných a pohřešovaných osobách, po věcech pocházejících z trestné činnosti, odhalují trestné činy, správní delikty a přestupky.

Občan Chebu, který nedávno napsal vzkaz představitelům města, například považuje za veřejnou ostudu Evropskou ulici.

„Bydlím v Karlově ulici a pohled na Evropskou je vyloženě odporný. Kdy přijde ten čas a někoho napadne zrušit odporné herny plné odporných, hnusných feťáků, kteří ohrožují turisty, co živí naše město? Neohrožují jen turisty, ale i nás, obyvatele. V noci křičí po ulicích, všichni se bojí vycházet ven, vykrádají auta a sklepy. Cheb je opravdu krásné historické město, ale když vidím tohle, je mi na zvracení a určitě nejen mně. Běžte se projít třeba po 23. hodině večerní po Evropské, ať se cítíte jako my. Ať vidíte, jak naše město reprezentuje tato ulice, tento hlavní tah (redakčně upraveno),“ vyzval zástupce města rozčilený obyvatel. Odpověď na tento vzkaz najdou zájemci na webových stránkách Chebu i s celým zněním otázky.