Ty zněly: Věříte, že velké městské a státní zakázky u nás nejsou předražené a zmanipulované? Co se podle Vás proti úplatným úředníkům a představitelům města a obcí dá podniknout?


Michal Hašek,
šéf Asociace krajů ČR
Každý člověk většinou věří, že věci jsou dobré a nedějí se žádné nepravosti. Jinak bychom snad ztratili smysl života. Bohužel ve vztahu k velkým, převážně státním, zakázkám se ukazuje, že často dochází k jejich předražení, nerentabilitě a jsou vyhrávány opakovaně podivným způsobem. Problém nebude asi pouze v úplatných úřednících, ale především v tom, že je třeba od základů změnit systém zadávání těchto zakázek. Měly by být transparentní a především v jejich průběhu stále kontrolovány. Bohužel tento styl zadávání evidentně opomíjí ještě velká část subjektů. Poslední dobou se bohužel stává zvykem, že více než občané na tyto zakázky upozorní buď média či firmy, které na nich prodělaly a o změnu tohoto systému se snaží i Asociace krajů.


Jan Držmíšek,
chebský podnikatel

Myslím, že náš region se ničím neliší od zbytku republiky. Boj s úplatnými úředníky je na dlouhou trať. Bohužel lidé vidí celou situaci v republice, malé a těžké dosažení práva, pomalé soudy, nedostatečnou ochranu svědků. Ti kdo nahlásí takového úředníka, musí počítat s tím, že ostatní se na něj budou koukat přes prsty a jako na práskače, budou jimi opovrhovat a házet jim klacky pod nohy. Musí se změnit postoj celé společnosti k tomuto problému a pak se dá s těmito úředníky zatočit podle práva.


František Šnajdauf,
místostarosta
Františkových Lázní
Městské a státní zakázky jsou ve velké míře předražené a zmanipulované a zároveň jsem optimista, takže vím, že existují výjimky, které tuto skutečnost potvrzují.
Pro zlepšení tohoto stavu musí existovat přímá odpovědnost konkrétních osob, které o zakázkách rozhodují, značné finanční postihy těchto osob za porušení zákona a důsledná kontrola, i veřejná.


Petr Zahradníček,
místostarosta města Loket
Bohužel věřím tomu, že některé jsou předražené a zmanipulované. Alespoň částečným řešením může být transparentnost výběrových řízení například prostřednictvím elektronické aukce, kdy úředník či politik pouze nastaví pravidla a ´zakázka´ se naprosto veřejně a bezkontaktně vysoutěží.


Pavel Hojda,
poslanec Parlamentu ČR

Osobně jsem se nesetkal s manipulováním, či předražením veřejných zakázek.
Pokud se jedná o veřejné výběrové řízení, pak jsou jasně stanovená pravidla a v případě podezření, či manipulace existuje možnost odvolání, či podání trestního oznámení. Bohužel ale také existuje možnost od zadavatelů (obce, stát, kraj), tedy od úředníků nebo jejich nadřízených politiků připravit podmínky výběrového řízení takzvaně ´na tělo´ a pak nemůže vyhrát prakticky nikdo jiný než ten, kdo je dopředu vybrán a kdo ´poskytne´ vybranému politikovi, vybrané straně či úředníkovi patřičné všimné. Co se dá podniknout?

KSČM navrhovala zatím neúspěšně v předchozích volebních obdobích i v tomto volebním období: 1) Zákaz zadávání veřejných zakázek společnostem s nejasnou majetkovou strukturou, tedy zejména těm firmám, které mají akcie na doručitele (anonymní akcie). Prosazeno v PČR společně s ČSSD začátkem roku 2010, po nových volbách na návrh poslanců VV opět zrušeno. 2) Jako nejdůležitější povinnost prokazovat nabytí majetku u všech, kteří vlastní nemovitý majetek ve vyšší hodnotě než 10 milionů korun a u veřejných činitelů na všech úrovních přiznávání všech příjmů za uplynulý rok. Bohužel musím konstatovat, že se návrh nepodařilo dosud v Parlamentu ČR prosadit, i když většina poslanců a senátorů PČR vyhlašuje, že boj proti korupci je jejich prioritou. Je zapotřebí připomínat, že boj proti korupci je prioritou pro všechny ústavní činitele pouze v médiích vyjma poslanců a senátorů za KSČM, ale jinak nejsou ochotni přijmout žádné razantní a účinné opatření.


Martina Kuželová,
vedoucí sekretariátu, tisková mluvčí, Městský úřad Cheb
1) Věřím, že u nás v Chebu nejsou (informacemi o ´podivuhodnostech´ kolem státních zakázek ale média nešetří). Ostatně to, že se Cheb - jako jedno z mála měst - přihlásil do on-line Mapy protikorupčních opatření ČR, rozhodně nebylo z pouhé legrace.
2) Nemluvit o nich jen u piva…


Gabriela Vosyková, ředitelka
a jednatelka společnosti
Radio Egrensis
Neznám detailně tuto problematiku, nicméně to, co mám možnost vídat například v televizi ukazuje spíše na palec dolů. Nepochybuji o tom, že jsou případy zakázek předražených i zmanipulovaných. Stejně tak doufám, že existují i opačné případy.
A co udělat s úplatnými úředníky a představiteli měst a obcí? Vyšetřit, nezamést pod koberec a potrestat. Stejně jako ty, kteří se o uplácení pokoušejí.


Jaroslava Rymešová,
romský poradce
Městský úřad Cheb
Věřím, že mnohé velké státní zakázky u nás jsou značně předražené i zmanipulované. Dokonce, vzhledem k situaci, to není předmětem nějaké víry, ale i jistoty. Nicméně bohužel, i když mne o tom přesvědčují média, třeba se to objevuje v prohlášeních politiků, někdy to může obyčejný člověk vydedukovat z reality, zatím neznám jediný případ, kdy by byli označeni konkrétní viníci a především vyvozeny z toho nějaké trestní důsledky (nebo mi to nějak uniklo). Pak se můžeme jen domýšlet, že i šetření takových případů je zmanipulované… Připomíná mi to mafiánskou chobotnici nebo pohádkového draka, usekneš jednu hlavu, tři narostou. A tohle je právě důvodem hluboké rozladěnosti a rozčarování lidí: morální bahno, ze kterého jakoby nebylo úniku.
Pokud se týče obcí, konkrétně Chebu, jsem - možná neopodstatněný - optimista. V menších městech se lidé více znají, je to proto transparentnější, průzračnější. Tady chci věřit, že zakázky nejsou zmanipulované… A chci věřit, že mne někdo nevyvede z omylu.


Gabriela Licková,
zastupitel města Chebu
Nevěřím, že velké městské a státní zakázky u nás nejsou předražené a zmanipulované. Iniciativy, například občanské sdružení Oživení, o.s., Nadační fond proti korupci, nově vznikající Veřejnost proti korupci podle mého názoru nemají šanci něčeho dosáhnout, protože ačkoliv mají jedno společné téma, jejich lídři jsou natolik výrazné osobnosti a natolik ´soběstačné´, že v boji proti korupci bude každý postupovat zvlášť, čímž samozřejmě dochází k rozdrobení sil a soupeř tyto malé bojůvky lehce smete.
Myslím si, že by jednoznačně zabralo ´zvednout veřejnost ze židle´ a ´nasadit hlídacího psa´ na radnicích. Tím hlídacím psem by měli být hlavně opoziční zastupitelé. Tomu zvednutí ze židle by určitě pomohlo štěkání hlídacího psa..


Miroslav Hrbek,
chebský vozíčkář, reprezentant České republiky ve sledgehokeji
Můj názor je ten, že by se měly veškeré veřejné zakázky zveřejňovat na internetu a dělat takzvané elektronické aukce těchto zakázek. K úplatnosti úředníků..? Jsme prostě Češi a každý chce něco urvat pro sebe.


Petr Černý,
místopředseda chebské ODS
Těžko může někdo odpovědět ano, když jsme téměř denně svědky mediální masáže popisující machinace se zakázkami. Na mnohdy absurdní předraženost zakázek doplácíme všichni, protože to v konečném důsledku zaplatíme. Musí tady platit ono známé rčení: Padni komu padni. Problém ale vidím v dokazování, protože tyto mnohdy nesmyslně předražené zakázky se opírají o stejně nesmyslné odhady, reference, průzkumy či jiná účelová porovnání, kterými se pak dotyční zaštiťují. U velkých zakázek ve vládě, na ministerstvech a ve firmách se státním podílem vidím částečné řešení v ručení odpovědných svým majetkem. V obcích to těmto typům politiků musí tvrdě spočítat voliči. A nejen ti, zprofanovaní jedinci by se vůbec neměli dostat na kandidátky. U úředníků bych si uměl představit za prokázané mrhání nebo zneužití státních či obecních peněz doživotní zákaz výkonu podobné funkce. Oni by si to mnozí pod hrozbou nuceného odchodu do soukromé sféry rozmysleli.


Miroslav Nenutil,
senátor Parlamentu ČR
Rád bych věřil tomu, že výběrová řízení na veřejné zakázky jsou v pořádku. Skutečnost je bohužel jiná. Svědčí o tom předražené zakázky nebo zase naopak podhodnocená nabídková cena a následně s tím spojené ´vícepráce´.
Je na Vládě České republiky, aby předložila novelu zákona o veřejných zakázkách takovou, aby se národ nesmál ´losovačkám´ nebo obce nemusely čelit tlakům zhotovitelů na termíny a ´neočekávané´ výdaje. Snížení limitů pro povinnost uvádět veřejnou zakázku na centrální adrese, tedy to, co zatím vláda připravuje, situaci moc neřeší. Pozměňovacími návrhy se budeme snažit zákon vylepšit.


Václav Fikar,
novinář a spisovatel
Jsou určitě zmanipulované a předražené! A právě proto je u nás například výroba silnic dražší než třeba v Německu, a to ještě v horší kvalitě. Co s tím? Čím víc jsem starší, tím víc si myslím, že Češi nad sebou potřebují německý bič. Ale vážně… Od posledních voleb je hitem slovo transparentnost, které skloňují i strany, jejichž členové na bratříčkování a korupci pravidelně profitovali. Takže asi transparentnost. Veřejná kontrola všech výběrových řízení, a dále určitě exemplární tresty za prokázanou korupci.


Lenka Malkovská,
starostka Františkových Lázní
Že jsou velmi často realizovány předražené zakázky a zmanipulovaná výběrová řízení, je bohužel tragická realita. Jsem přesvědčená, že právě v této oblasti dochází k největšímu úniku veřejných prostředků. Co dělat s úplatnými úředníky a představiteli města? Za prvé správná volba neúplatných do čela měst, což by měla být nejjednodušší cesta pro občany. A potom lépe fungující právní systém, kdy by mělo platit ´jednou a dost´ se všemi právními důsledky. A v neposlední řadě sebevědomá kontrola občany samými, účastníky výběrových řízení a všemi, kteří si ani neuvědomují, že mají velkou možnost kontroly volených představitelů a nevyužívají ji. Této zemi bych přála, aby to tu začalo fungovat a nepovažovalo se to za fantazii.


Roman Šťovíček,
ředitel Celního úřadu Cheb
Velké městské zakázky, potažmo i státní jsou, jak je všeobecně známé, mnohdy výrazně předražené. Tento stav je nezřídka zapříčiněn úplatností úředníků představitelů města. Aby se takto nedělo, je třeba zcela přebudovat koncepci výběrových řízení pro zadavatele zakázek. Mělo by být povinností měst a obcí uveřejnit doslova všechny aspekty a hlavně aktéry výběrových řízení s kompletními výsledky, aby bylo zcela transparentní, kdo učinil jaká rozhodnutí a z jakého důvodu (cena zakázky, firma z regionu, poměr cena : kvalita: čas, záruka za dílo a tak dále). V případě jakýchkoli pochybností a na základě oznámení musí orgány činné v trestním řízení bezodkladně a důsledně prověřit okolnosti týkající se zakázky.


Oto Teuber,
starosta Nového Kostela
Bohudík jsem se osobně s žádným takovým případem nesetkal osobně. Ale ze zkušeností jiných vím, že stále jsou mezi námi firmy a osoby, které těchto příležitostí zneužívají.
Zcela určitě by prospělo nám všem více zprůhlednit kontrolní mechanismus zakázek. Některé zakázky zcela určitě již v počátku jsou směřované na firmy, kterým jsou na míru psány podmínky splnění. Myslím, že nejideálnější, co se týče třeba dotací, by byl systém přerozdělení financí dle měřítka na osoby a na území spravovaných katastrů dle dopředu schváleného klíče.
Každá obec přeci ví, kam je nejvíce zapotřebí investovat, vynechala by se tím platba projektovým poradcům, celého ´aparátu papírové byrokracie´ a peníze by putovaly tam, kde je to zapotřebí. Což je ovšem u nás nereálné. Nezbývá jen doufat, že za nás rozhodují lidi, kteří myslí na nás, nikoli na sebe.