„Prvotní myšlenka tohoto projektu je opravdu vytvořit místo bez hranic, kde se setkávají čeští i němečtí občané a kde se navzájem propojují jejich kultury a tradice,“ říká bývalý správce farnosti Skalná a iniciátor celého projektu Piotr Libner.

Důležitým cílem ale bylo také dosáhnout na možnost rekonstrukce kostelu, což zabralo několik let příprav. „Skalenský kostel už opravu potřeboval. Chtěli jsme zajistit bezpečnost pro lidi, ale zároveň důstojnost tohoto místa. Opravy takového měřítka město pamatuje na počátku dvacátého století. Do té doby příliš velkými rekonstrukcemi místo neprošlo. Roku 1908 byla dodělaná věž, v šedesátých letech prošla opravami proti zatékání,“ sděluje Libner.

Opravy byly možné díky dotaci z Evropské unie. Projekt Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic byl spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 a byl zahájen v březnu roku 2017. „Dotace nám kryla 70 % nákladů, 30 % jsme museli doložit z našich zdrojů. Celková částka byla přibližně 654 tisíc euro, což je okolo šestnácti a půl milionů korun. Stavební úpravy vyšly na zhruba čtrnáct milionů korun a zbytek tvořily měkké projekty, jako jsou koncerty a různé kulturní akce. Náš třicetiprocentní podíl jsme mohli uhradit díky prodeji majetků farnosti, dále z darů Biskupství plzeňského a města Skalná a samozřejmě nemohu opomenout dary od občanů ve veřejné sbírce. Tímto bych velmi rád poděkoval celému městu v čele s paní starostkou Ritou Skalovou za velmi skvělou spolupráci nejen při realizaci projektu, ale i za každodenní podporu,“ usmívá se.

Farnost Skalná je velmi živou farností, ale tento přeshraniční projekt návštěvnost v kostele i několikrát znásobil díky různým koncertům a společenským akcím. „Zapojila se do nich skalenská farnost, město Skalná, ale i němečtí sousedé. Celou dobu spolupracujeme s partnerskou obcí Neusorg a farností Patronia Bavariae Neusorg, ale teď jsme daleko více spjatí a díky projektu spolupracujeme napříč všemi generacemi,“ pokračuje.

Skalenští se nemusí obávat, že by o kulturní vyžití nebylo postaráno, kultury bude dostatek, pokud pandemická situace dovolí. „Skalenská dominanta bude nadále místem, kde se prohlubuje společenský a kulturní život, za což jsme rádi, protože život jak ve městě, tak i ve skalenské farnosti se opravdu stává místem bez hranic, kde se potkávají věřící s nevěřícími i lidé, kteří jsou za hranicemi, takže co víc si přát. Na spolupráci v tomto duchu se již těší i P. Petr Hruška, chebský vikář, a Jaroslav Šašek, dosavadní správce farnosti Planá u Mariánských Lázní, kteří se správy skalenské farnosti z pověření plzeňského biskupa společně ujali od 1. srpna 2021,“ uzavírá Libner.