Už více než měsíc patří obci Tři Sekery na Mariánskolázeňsku tamní kostel. Svatostánek Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi získali Třísekerští po dlouhých peripetiích.

„Při jednáních o převodu s plzeňským biskupstvím vyšlo najevo, že kostel patří České náboženské matici ve Třech Sekerách. Ta však už neexistuje. Proto jsme kostel získávali poměrně složitou cestou přes ministerstvo kultury. To kostel nejprve převedlo katolické církvi, a teprve poté, co proběhly veškeré náležitosti, jsme objekt od církve získali darovací smlouvou,“ přiblížila problémy starostka Tří Seker Dagmar Strnadová. „Ve smlouvě je podmínka, že kostel bude sloužit i k pastoračním účelům. To znamená, že se zde budou sloužit také bohoslužby.“  Kromě toho zde obec hodlá pořádat různé kulturní akce. Jednou z těch, která se v tamním kostele už uskutečnila, byl koncert známého houslisty Jaroslava Svěceného, který akustiku tamního svatostánku označil za jednu z nejlepších v republice.

Kostel byl postaven roku 1790. Téhož roku byl borským vikářem a farářem se Stráže vysvěcen a začal sloužit tamním farníkům.