Kulturní památkou byl v těchto dnech prohlášen nebanický kostel sv. Osvalda spolu s přilehlými nemovitostmi. Ministerstvo kultury České republiky tak vyhovělo návrhu plzeňských památkářů. Ti se domnívají, že kostel, který tvoří místní a krajovou dominantu, je autentickou dochovanou architekturou s doloženou účastí významného architekta regionu. Také tamní fara je neodmyslitelnou součástí nebanického areálu. I přes řadu novodobých zásahů zůstala zachována v půdorysu, hmotě, členění i architektonické výzdobě. Státem chráněnou památkou se staly také hospodářské budovy u fary, ohradní zeď hřbitova s branou, vlastní hřbitov bez náhrobků a farní zahrada.

„Památkový význam souboru nemovitostí významně umocňuje nejen jeho stáří a poměrně čistý slohový výraz jednotlivých částí, ale i jeho urbanistická hodnota. Nemovitosti svým umístěním, charakterem a historickou podstatou splňují podmínky pro prohlášení věci za kulturní památku,“ píší úředníci Ministerstva kultury České republiky v dopise, kterým své rozhodnutí zdůvodňují.
V Nebanicích rozhodnutí ministerstva vítají. Doufají totiž, že opravená památka přiláká do obce turisty.