Kostelní náměstí v Chebu se mělo rekonstruovat. Opravovat se ale nebude. Alespoň ne v nejbližší době.
„Projekt revitalizace okolí kostela sv. Mikuláše, který naše farnost připravovala ve spolupráci s městem Cheb a za intenzivní podpory města, v nejbližší době realizován nebude,“ potvrdil Petr Hruška, farář Římskokatolické farnosti Cheb. Minulé zastupitelstvo Chebu však nakonec záměr neposvětilo.

„Vyjádření zastupitelstva bylo nezbytnou podmínkou pro přijetí žádosti o dotaci ROP NUTS 2 Severozápad (regionální operační program, prostřednictvím kterého lze získat finance z fondů EU – pozn. red.), která sama o sobě měla podle našich informací velkou šanci na úspěch,“ vysvětloval Hruška. „Město se tak hlasem svých zastupitelů zřeklo podstatné finanční dotace do zvelebení svého vlastního majetku,“ dodal s tím, že Kostelní náměstí není majetkem farnosti.

Co se tedy podle původního plánu mělo na náměstí změnit?

V plánu bylo jeho předláždění, ubýt mělo i zelených ploch, které zde ani v historii nebyly,“ vyjmenoval pro příklad místostarosta Michal Pospíšil. „Zřejmě by se v rámci projektu dala řešit i dopravní situace,“ podotkl.

Proti projektu se v červnu minulého roku, kdy se měla žádost farnosti schvalovat, postavili opoziční zastupitelé. „Primárně šlo o to, že jsme nebyli s projektem dostatečně seznámeni,“ uvedl Pavel Vanoušek, současný starosta, v minulém volebním období opoziční zastupitel Chebu. Podle jeho slov nemělo být zcela jasné například financování akce. Na dotaz Deníku, jaký viděli v projektu problém, reagoval podobně také Radomír Honců z KSČM.

Oba však podotkli, že kdyby byli přítomní všichni koaliční zastupitelé, projekt by i přes nesouhlas opozice prošel.
Jak uvedl Roman Hoyer, vedoucí odboru pro dotační politiku a rozvoj chebského městského úřadu, na projekt rekonstrukce Kostelního náměstí měl navazovat projekt rekonstrukce chrámu sv. Mikuláše. „Každý z těchto projektů je však financován z jiného dotačního titulu a pro Kostelní náměstí byla výzva vyhlášena na podzim 2010 a pro chrám je nyní od 6. ledna do 31. března,“ upřesnil Roman Hoyer.

Podle místostarosty Pospíšila ale není projekt zcela ztracený. Jak uvedl, budou sledovat vypisované dotační programy, ze kterých by finance na rekonstrukci Kostelního náměstí mohli získat.