Na podporu aktivní činnosti seniorů má Karlovarský kraj ze svého rozpočtu vyčleněno celkem 600 tisíc korun. „Ať už vnímáme stáří jakkoliv, je potřeba si připomenout, že stejně jako smrt je i stáří jedinou spravedlností v životě každého člověka. Pro mnohé z nás je pak toto období časem, kdy máme konečně prostor k realizaci všeho, co jsme doposud nestihli. A právě s vyplněním volných dnů lidem v pozdním věku skvěle pomáhají nejrůznější regionální sdružení seniorů. Skrze podporované aktivity, a to ať už mají kulturní, vzdělávací či pohybový charakter, se zároveň snažíme přispívat k zachování soběstačnosti seniorů a předcházet jejich sociálnímu vyloučení a izolovanosti,“ uvedl radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

V rámci programu na podporu aktivní činnosti seniorů dosahuje maximální výše finanční podpory v jednotlivém případě 50 tisíc korun. Finanční prostředky je možné využít na aktivity nejrůznějšího charakteru. Podporovány jsou například projekty zabývající se poradenstvím v oblastech, jako je bezpečnost, ochrana lidských práv, zdraví nebo vzdělávání. Dále je možné dotaci využít na zajištění kulturních, sportovních a turistických akcí, případně na podporu komunitních aktivit.

Lékárna. Ilustrační foto.
Lékárna v nemocnici v Chebu obnovila provoz, po roce sehnala lékárníka

V druhém dotačním programu, jenž je zaměřen na podporu rodin, je v rozpočtu Karlovarského kraje připraveno 610 tisíc korun. „Cílem tohoto dotačního programu je podpora subjektů neziskového sektoru, které se zaměřují na podporu rodin v nejrůznějších oblastech. Prostředky zpravidla putují na edukačně-terapeutické programy, jež posilují mezigenerační komunikaci v rodinách či přispívají ke zvládnutí krizových situací. Pomáháme tak předcházet negativním jevům, které se v rodinách mohou objevit nebo se často objevují,“ doplnil radní Robert Pisár.

V jednotlivém případě je možné žádat až o 100 tisíc korun, u edukačně-terapeutických aktivit a pobytových akcí pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra je pak maximální výše dotace stanovena na 70 tisíc korun. Podporovány jsou hlavně projekty a programy věnované poradenství a edukaci. Jejich součástí může být rovněž krátkodobé hlídání a péče o děti jako doprovodná služba. Bližší informace o obou dotačních programech najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.

Cyklisté budou mít v Aši zase o radost víc.
V ašském cykloparku se dokončuje už čtvrtý singletrail