Hned dvakrát se tento týden jednalo o chebském jihovýchodním obchvatu. Ten má ulevit místním ulicím 17. listopadu a Evropská a po dokončení stavby jimi má projíždět oproti současnosti polovina vozidel. Iniciativa proti plánované komunikaci ale vidí řešení například v dokončení severního obchvatu města.

První jednání svolali odpůrci plánované komunikace na úterý. Na veřejné tiskové konferenci kritizovali především vysokou cenu stavby, její nejisté financování, ale také třeba fakt, že je již uzavřená smlouva se zhotovitelem stavby, sdružením firem Strabag a Swietelsky. Druhé rokování se uskutečnilo na chebském městském úřadě a zúčastnily se ho všechny strany – zástupci města, Karlovarského kraje, krajské správy a údržby silnic (KSÚS), ale i členové iniciativy. Cílem tohoto čtvrtečního jednání bylo hlavně ukázat, v jaké fázi se stavba nachází v současné době a co vše se změnilo od posledního, červencového setkání.

„V minulém roce jsme od iniciativy proti stavbě obchvatu obdrželi zpracovanou bezpečnostní inspekci na navazující úseky. Tu jsme nechali prověřit a některé body jsme přijali jako oprávněné," sdělil Petr Šťovíček, technický náměstek KSÚS. „Bylo tak provedeno například odstranění náletové zeleně a bylo přesunuto či doplněno svislé dopravní značení," vyjmenoval. KSÚS má také v plánu upravit dvě křižovatky. „Na Návrší by mělo dojít k vybudování odbočovacích pruhů pro levé odbočení. Zpracovává se také dokumentace na úpravu křižovatky Vrázova, kde vznikne okružní křižovatka," vysvětlil.

Po dobudování obchvatu přijde na řadu také Zemědělská ulice a její rozšíření. Město zde pak zaplatí vybudování chodníků a veřejného osvětlení.

Členové iniciativy byli spokojení, že se KSÚS zabýval bezpečnostní inspekcí, kterou si sama iniciativa loni zadala. Stále však trvají na tom, že stavba nemusí splnit očekávání a že při její přípravě došlo k několika zvláštním krokům. O tom mluvil v úterý také Leo Steiner, bývalý ředitel odboru řízení Regionálního operačního programu Severozápad.

„Před rokem mi na stole přistála petice a mě napadlo – nějací ekologičtí teroristi blokují takový perfektní obchvat," uvedl Steiner. Situace mu začala být prý podezřelá ve chvíli, kdy byla výzva, do které měl být projekt podán, několikrát odložena a nakonec zrušena s tím, že se vypíše nová výzva s jinými termíny. Nakonec byl v květnu celý program zastavený.

„Projekt je nestandardně prosazován," podotkl Steiner. „Postavit komunikaci, kde jeden kilometr stojí 6 milionů eur – nejsem stavař, ale podle mě existuje podezření, že je stavba předražená." A připomněl, že už dokonce proběhlo výběrové řízení a je podepsaná smlouva s dodavatelem stavby. „Není to nic protiprávního, ale je to neobvyklé. Běžně nejdřív připravíte projekt a požádáte o dotaci," dodal s tím, že zde vidí spěch. „Doufám, že je dán jen dobrými úmysly," sdělil.

A co na námitky řekl náměstek hejtmana Petr Navrátil? Například dokončení severního obchvatu nevidí jako reálné.

„V současné době to není v plánu Ředitelství silnic a dálnic, a tak s tím nemůžeme počítat. Obdobná situace je i na německé straně," vysvětlil s tím, že přes Pomezí navíc jezdí stále méně aut, což se bude do budoucna patrně ještě prohlubovat. „Proto to není priorita bavorské ani české vlády," konstatoval. „Co trápí město Cheb, je tranzitní osobní doprava," reagoval Navrátil na kritiku, že kraj mohl už dřív zamezit vjezd nákladních aut do ulic 17. listopadu a Evropská.

Vyjádřil se také k ceně projektu. „Uskutečnilo se transparentní výběrové řízení a vyhrála nabídka s nejnižší cenou. Stavba sice v některých svých částech vede v relativně rovném terénu, ale pak přemosťuje koridorovou trať, a to soustavou mostů, což stavbu prodražuje. Nejsem rozpočtář dopravních staveb, ale z mé zkušenosti se mi stavba předražená nezdá," sdělil. Problém nevidí ani v tom, že je již podepsaná smlouva s dodavatelem. Jak doplnil Petr Šťovíček, je podle jeho názoru lepší znát výsledek výběrového řízení předtím, než se žádá o dotaci. Podle něj je tak jisté, o jakou částku se může žádat.

Členové iniciativy tak ze čtvrtečního jednání odcházeli s rozporuplnými pocity.

„Dnešní jednání podle mého názoru přineslo posun," potvrdil Karel Tyrpekl, zastupitel a jeden z kritiků stavby. „Trváme ale na tom, že by mělo dojít k rozšíření severního obchvatu města," dodal s tím, že není jasné, zda by jihovýchodní obchvat opravdu dopravu z centra města odvedl. Ulicemi 17. listopadu a Evropská projede denně přibližně 7 500 vozidel, po dostavbě obchvatu by to mělo být o polovinu méně.

Další jednání by se mělo konat na začátku července, kdy budou dokončené další dokumentace.