Otázka proJosefa Novotného, hejtmana Karlovarského kraje:

V posledních dnech panují velmi vysoké teploty, a proto vyhlásil Karlovarský kraj opatření stanovující podmínky a omezení k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v regionu. Čeho se tato opatření týkají?

Opatření jsou přesně vymezena nařízením Karlovarského kraje platným od roku 2003. Za plnění podmínek jsou odpovědny právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které například provozují kempy, rekreační zařízení nebo vodácká tábořiště na území kraje. Preventivní opatření mimo jiné zakazují právnickým a fyzickým podnikajícím osobám rozdělávání ohňů ve volné přírodě a spalování hořlavých odpadů, odhazování hořících či doutnajících předmětů v přírodním prostředí, pyrotechnické práce či konání ohňostrojů. Provozovatelé kempů a rekreačních zařízení musejí zajistit rozdělávání ohňů jen ve vyhrazeném prostoru, který se nebude nacházet v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů. K provozování ohniště navíc musí být určena odpovědná osoba. Opatření se vztahují i na vlastníky lesa, kteří samozřejmě mají přístup k pracovní a hospodářské činnosti v lesích, ale jsou povinni kontrolovat místa, kde se v nedávné době provádělo spalování klestí. O vyhlášení těchto opatření budou informovány všechny dotčené obecní úřady, které informace zveřejní na úředních deskách, případně místním rozhlasem. Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z nařízení kraje provádí HZS Karlovarského kraje. Porušení povinností stanovených nařízením může být postihováno podle zákona o požární ochraně.