Hned tři projekty na podporu zaměstnanosti se rozhodl realizovat Karlovarský kraj.

„Jeden z projektů se zabývá cílovou skupinou mladých lidí do pětadvaceti let," informovala Hana Šnajdrová, manažerka projektu, s tím, že projekt dostal název ´Nestůj a pojď´. Druhý projekt zase poskytuje služby osobám starším padesáti let. „Oba projekty se těší velkému zájmu. Počet klientů přesáhl plánované maximum. Někteří klienti hned po absolvování motivačního kurzu našli zaměstnání. Což je určitě velkým přínosem a ukázkou toho, že tyto projekty mají smysl," řekla.

Třetí projekt s názvem ´Zítra v práci´ se teprve rozjíždí. „Bude se věnovat klientům, převážně ženám, které jsou znevýhodněné na trhu práce," vysvětlil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák. „Jedná se především o ženy pečující o dítě do patnácti let," řekl s tím, že v dnešní době se ukazuje stále důležitější téma péče o osobu blízkou. „Proto se náš projekt zaměří kromě matek také na osoby, které pečují o svého příbuzného či osoby se zdravotním omezením."

Právě podpora těchto lidí, pro něž je mnohem těžší najít zaměstnání, je velice důležitou součástí péče. „Tuto péči poskytuje kraj prostřednictvím svých příspěvkových organizací," řekl Čermák.

Cílem je vybavit klienty těchto projektů dovednostmi a podstatně tak zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. „Díky projektům v celém Karlovarském kraji vzniklo pětašedesát nových pracovních míst a finanční podpora obsazení deseti volných pracovních pozic," upřesnil náměstek.

Nábor klientů do projektu ´Zítra v práci´ se uskuteční od 1. prosince.