„Domovy se navíc snaží naplnit zákonem stanovený požadavek na péči rodinného typu, tedy život dětí v rodinných skupinách, podobných fungování v běžné rodině. Děti bydlí v běžné zástavbě, nikoliv v ústavním prostředí, a žijí podobně jako jejich vrstevníci v rodinách,” uvedl krajský radní Vratislav Emler. Také kvůli klesajícímu počtu dětí v dětských domovech se Karlovarský kraj rozhodl nejprve nahradit variantu drahé přestavby nevyhovujícího objektu Dětského domova Horní Slavkov variantou snížení kapacity ze 48 na 24 a umístění dětí do bytových jednotek ve městě.

Dalším opatřením je podle Emlera zefektivnění činnosti dvou menších dětských domovů v jeden subjekt. Dětský domov Cheb má kapacitu 24 dětí ve třech rodinných skupinách a je umístěn v domě vilového typu. „Obě zařízení nyní budou spojena v jedno pod správou Dětského domova Horní Slavkov. Tamní ředitel Mandelík má s utlumením činnosti dětského domova zkušenosti a celou věc bez problémů zvládl,“ doplnil radní. Při sloučení obou dětských domovů se děti nebudou muset stěhovat jinam. V Horním Slavkově nebude nutno pronajímat další prostory pro vedení dětského domova.