Celkem tři sta tisíc korun věnuje Karlovarský kraj Klubu českých turistů (KČT) na údržbu značení a vyznačení nových cyklostezek a cyklotras v regionu.

„Dohodli jsme se s klubem, který je garantem značení turistických tras, že z příspěvku uhradí rovněž zpracování projektu a vyznačení zbývajících úseků cyklotrasy Ohře a zpracování projektu a vyznačení prodloužení cyklotrasy z Vintířova do Nové Role v úseku Nová Role – Hroznětín, jejíž součástí je i nová cyklostezka Nová Role – Mezirolí,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

Doznačení cyklotrasy podél Ohře nabídne domácím i zahraničním turistům průjezd podél řeky Ohře od hranic se SRN až po hranice s Ústeckým krajem v délce téměř 110 km.

„Cyklotrasa podél Ohře i nově vyznačené úseky jsou pro návštěvníky o to atraktivnější, že mohou využít k přepravě kol vlaky a cyklobusy, nebo si kola mohou dokonce zapůjčit v nově zřízených půjčovnách Českých drah. Ty budou zájemcům k dispozici od 1. dubna ve stanicích Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Mariánské Lázně,“ dodal Petr Navrátil.

Na obnovu poškozeného značení a na nové značení poskytuje Karlovarský kraj příspěvek od roku 2003.

„Díky této cílené a pravidelné podpoře a poskytnutým příspěvkům došlo k výraznému navýšení vyznačených cyklistických tras v kraji z 365 km až na současných 1 553 km a k výraznému zlepšení stavu značení,“ sdělila mluvčí Karlovarského kraje Andrea Bocková. „Náš kraj se tak stává zajímavým nejen pro lázeňské hosty, ale i pro domácí a zahraniční cykloturisty,“ zmínil náměstek Navrátil.