Některá místa v Chebu získají nové záhony. Nových výsadeb se dočká areál Krajinky v Poohří, ale i stará část Zlatého vrchu.

„V rozpočtu na letošní rok máme na údržbu zeleně včetně sekání travnatých ploch celkově vyčleněno přes 18 milionů korun. V rámci této částky chceme také zatraktivnit vytipované zelené plochy v různých částech města," uvedla místostarostka Chebu Daniela Seifertová.

Mezi hlavní parkové úpravy bude patřit například revitalizace malého parku ve staré části sídliště Zlatý vrch.

„Značné úpravy se dočká také travnatý trojúhelníkový parčík v sousedství křižovatky pod budovou pojišťovny VZP nebo travnaté parkové plochy v Kubelíkově a Brandlově ulici," vyjmenoval Michal Pospíšil, který má na chebské radnici na starost péči o zeleň.

Péči o zeleň nelze redukovat jenom na pravidelné sekání trávy. Ve zmíněných lokalitách proto chebská radnice počítá s výsadbami chybějících keřových a trvalkových pater nebo s vytvořením nových květinových záhonů.

„Pokračovat budeme také v dosadbách v areálu Krajinky. V její části pod hradem se objeví nové sakury. S dosadbou dřevin počítáme i v sousedství hřišť s posilovacími stroji," poznamenal Michal Pospíšil.

V těchto dnech jedna z firem zkrášluje také Riegrovy sady nedaleko chebského nádraží. Náklady na jejich proměnu dosáhnou přibližně 4 milionů korun.

„Práce v Riegrových sadech jsou rozděleny do několika etap, kdy v té první etapě vznikne síť několika cest a veřejné osvětlení, které je v této části města velice nutné," informovala místostarostka Daniela Seifertová.

V další fázi pak město na tomto místě udělá zahradnické práce a umístí tam základní mobiliář. Samozřejmostí je i vykácení starých a nemocných stromů, které již město dokončilo.

„Neradi bychom z tohoto místa udělali výstavní park nebo výraznou dominantu, protože se sady nachází na okraji města, ale budeme se snažit o to, aby bylo toto místo osvětlené a vkusně a prakticky osázené," poznamenala Daniela Seifertová. (bur)