S určovací žalobou na lesy, které jsou ve vlastnictví města, neuspěl Řád křižovníků s červenou hvězdou. Řád se pozemků domáhá v rámci církevních restitucí. Chebský soud se žalobou odmítl zabývat, protože křižovníci nespecifikovali, o které pozemky jde. „Šlo zhruba o 200 hektarů lesa od Svatého Kříže k Zelené hoře. Je to asi deset procent lesů, které nyní vlastní Cheb," uvedl starosta Petr Navrátil.

Nyní bude město čekat na to, zda se křižovníci odvolají, či nikoliv.

„Žaloba byla příliš obecná a odkazovala na historické dokumenty. Ty ale neodpovídaly současnému značení pozemků, a tak nebylo možné přesně určit, které pozemky si církev nárokuje," poznamenal starosta. Žaloba Řádů křižovníků s červenou hvězdou je v tuto chvíli jediná, kterou se Cheb zabývá a musí ji řešit. „Jiné požadavky v rámci restitucí v tuto chvíli neregistrujeme," dodal starosta.