Uznávaný kronikář Jindřich Josef Turek ukázal své mistrovské dílo chebskou kroniku žákům všech základních škol v Chebu. A to v prostorách chebské Papírny. Mimo jiné jim sdělil různé zajímavosti z dějin města.

„V čase, který jsem se školáky měl k dispozici, jsem všem sdělil a povyprávěl o tom, jaké to je, tvořit městskou kroniku, na co všechno musím myslet a jakým způsobem ji sám graficky a malířsky zpracovávám,“ sdělil chebský kronikář Jindřich Josef Turek. Ten chebskou kroniku vede už pětadvacet let. Akce byla spojena s ukázkou tvorby kaligrafického písma, které je velmi specifické.

„Sám jsem se ho učil několik let, než jsem vychytal všechny detaily. Proto mi přišlo zajímavé seznámit s tímto písmem i žáky základních škol. Je to vlastně poprvé v historii, kdy jsem udělal přednášky pro všechny základní školy v Chebu,“ konstatoval kronikář.

Program se uskutečnil v Chebu v rámci projektu Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb.

„Projekt je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a navazuje na předchozí projekt MAP, v jehož rámci vznikl dokument Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Cheb na období 2014+,“ vysvětlila Pavla Sudimacová, manažerka projektových aktivit MAP II.

Ve zmíněném dokumentu byly definovány oblasti aktivit v oblasti školství na další čtyři roky s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku. „Jednou z těchto aktivit byla setkání dětí s chebským kronikářem Jindřichem Josefem Turkem nazvaná Chebské kroniky a jejich tajemství, která se konala v chebské Papírně. Cílem bylo posílit vztah dětí k regionu, odkud pocházejí a kde žijí. Sedmi setkání se zúčastnily vybrané třídy ze všech chebských škol, zájem projevily i kroužky z DDM Sova Cheb a ZUŠ Františkovy Lázně,“ konstatovala Pavla Sudimacová.

„Moc se mi na akci líbilo. Přednáška byla velmi poutavá. Ani jsem nevěděl, že tak krásná kronika existuje. Velmi mě nadchlo, že jsem měl i příležitost vyzkoušet si konečně jiné písmo, než se učíme ve škole,“ sdělil školák Patrik.