Kam přijede, tam má úspěch. Řeč je o chebském kronikáři Jindřichu Josefu Turkovi. Chebské kronice se věnuje už od roku 1993 a před dvěma lety s ní vyhrál celostátní soutěž o nej kroniku.

„Naposledy jsem byl pozván do Stříbra. Potěšilo mě, kolik lidí z řad veřejnosti se o kroniku zajímalo. Nejčastěji se mě lidé ptají, jestli používám šablony, jak dlouho mi stránka trvá, kde je kronika uložená a jakou má hodnotu," řekl kronikář.

Svou práci prezentoval také v rámci doprovodného programu konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která se konala v chebském Kulturním centru Svoboda. Součástí akce byla i výstava, na které byla představena díla kronikářů 22 tuzemských měst a obcí.

„Starostové a představitelé měst, kteří se konference zúčastnili, se tak mohli na vlastní oči seznámit s kronikářskou prací. A není to vždy jen o psaní kronik. Řada kronikářů vytvořila také publikace vztahující se k jejich obci či regionu," podotkl Jindřich Josef Turek. „Jako kronikář města Cheb jsem byl požádán, abych se ujal průvodcovské role, což jsem rád učinil. Řada starostů se na mě obracela s konkrétními dotazy a problémy. Abych byl konkrétní, některé obce dodnes nemají kronikáře. Když už někoho seženou, často se ukáže, že to není člověk na svém místě," popisoval. „Někteří se mě ptali, jak vlastně mají kroniku vést, co a jak do ní psát. Nabyl jsem dojmu, že je tato problematika opravdu zajímá. A protože se konference konala v Chebu, měl jsem díky pochopení města možnost prezentovat svou práci i já. Přihlížející často nechtěli věřit tomu, že se jim předkládají kroniky originální, a domnívali se, že hledí na kroniky tištěné. Zájem byl takový, že jsem musel slíbit, že na konferenci přijdu i druhý den, což jsem v zájmu propagace kronik a práce kronikářů rád udělal. Samotného mě překvapilo, jak velký ohlas naše práce má," řekl kronikář.

Chebská kronika bude navíc opět bojovat v soutěži Kronika Karlovarského kraje, která se koná jednou za dva roky. Kroniku porotcům odevzdává příští týden a vyhlášení výsledků se uskuteční o dva týdny později v rámci semináře knihovníků.