VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Děti se opět začínají vracet k přírodě

Chebsko: Zámových kroužků je zatím dostatek

4.9.2008
SDÍLEJ:

Děti mohou být i modelářiFoto: DENík/ Petr Przeczek

Začátek školního roku s sebou nese také složité rozhodování rodičů – na jaký zájmový kroužek přihlásit svou ratolest? Domy dětí na Chebsku nabízejí celou řadu zajímavých akcí.
V průběhu let se zájmy školáků mění. „Dalo by se říct, že po roce 1989 se děti začaly zajímat víc o výpočetní techniku než o přírodu,“ vysvětlil Miroslav Šverdík, ředitel chebského domu dětí a mládeže Sova. „V současné době je tomu naopak. Počítač má doma téměř každý.“ Změnu způsobila také vlna zájmu o ekologii. Díky ní se zájem o přírodovědné kroužky stále zvyšuje. Největší oblibě se ale stále tradičně těší sporty. „Na letošní rok jsme přichystali také několik novinek. Připravili jsme například nový turistický kroužek, výuku stepu nebo klub hráčů YU-GI-OH! TCG,“ řekl Šverdík. „Zájemci se mohou přihlásit během září. Kapacity jsou omezené, takže čím dřív, tím líp.“
Z bohaté nabídky městského domu dětí a mládeže Dráček v Mariánských Lázních si děti také jistě vyberou. „Ti nejmenší se mohou přihlásit do cvičení s rodiči, kroužku pohybových her, výtvarného kroužku, Klubu maminek nebo baletní školičky,“ sdělila Radana Srncová z Dráčku. „Na zručné děti čeká třeba keramická dílna.“ Ale ani technické typy nepřijdou zkrátka. Školáci se mohou dozvědět mnoho zajímavých informací například o počítačové robotice či plastikovém modelářství. Mimo to nesmějí v Dráčku chybět ani sportovní, přírodovědné či taneční kroužky. „Zájemci se u nás mohou také zdokonalit v angličtině či se naučit žonglovat,“ informovala Srncová. „Neopomenutelný je i klub deskových her.

Všechna tři uvedená místa, jak potvrzuje umístění v návštěvnosti, patří k vyhledávaným výletním cílům v kraji a přispívají tak vedle památek, našich tří světoznámých lázeňských měst a dalších zajímavostí k turistické atraktivitě Karlovarského kraje. Pro všechny, kteří nás ještě nenavštívili, stručné průvodcovské seznámení s pozvánkou.
Vlastní muzeum dokumentuje dějiny lázeňství a historii města a v jeho sbírkách je předmět nejcennější – originál „Frantíka“, který po dotyku zázračným způsobem splní přání nejmilejší, totiž narození potomka. Seeberg je kouzelný pohádkový hrad plný výstavních expozic, který je navíc po celý rok místem konání řady kulturních akcí – v dubnu nás dokonce poctil svou návštěvou při otvírání hradu sám Karel IV. A nakonec klenot nejcennější - Národní přírodní rezervace SOOS. SOOS má mnoho podob a téměř každý návštěvník zde najde něco z okruhu svých zájmů. V DINO pavilonu si můžete prohlédnout velkoplošné reprodukce obrazů Zdeňka Buriana, které provázejí geologické a paleontologické dějiny Země, celou atmosféru dávnověku pak dokreslují modely ještěrů v životní velikosti. V další budově je expozice přírody Chebska a SOOSu s Ptačí expozicí v patře. Vstupní prostor dotváří stanice pro poraněné živočichy s ukázkou dravých ptáků a malá obora s daňky. Vlastní naučná stezka je dlouhá přes 1 km a vede kolem pramenů a evropské geologické rarity – křemelinového štítu obklopeného bublajícími mofetami, živou vzpomínkou na sopečnou činnost na Chebsku. Strávíte zde uprostřed přírody příjemné naučné odpoledne. Příjemné pro Vás jistě bude také setkání s pracovníky muzea všech tří jmenovaných míst od pokladních až po správce a ekonomické oddělení. Jako ředitel muzea bych při této příležitosti úspěšného umístění v návštěvnosti chtěl všem upřímně poděkovat za přístup k práci a vytváření příjemného pracovního prostředí.
Mgr. Stanislav Macek
ředitel muzea

Nabídka kroužků v Sově


Umění
1. Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny
Pochody, taneční formace a sestavy na hudbu různých žánrů pro dívky od
třetí třídy do osmnácti let. Vedoucí mažoretek je Běla Šilhánková, dlouholetá
vedoucí mažoretkových skupin a choreografka. Nábor dívek bude probíhat
celé září vždy v pondělí a ve středu vždy v 15,30 hodin v základní škole
na Kostelním náměstí. Sraz u vchodu do budovy. Zápisné: 400,- Kč/ rok.
2. Pohybová skupina " Pomněnky "
Kroužek pro dívky od pěti do osmi let, které mají rády muziku, mají smysl pro
rytmus a chtějí pochodovat. Vedoucí skupiny je Jana Schneiderová. Schůzky
kroužku jsou v úterý od 16,30 do 17,30 hodin. Nábor a první informativní
schůzka bude 7.10. od 16,30 hodin v DDM Sova Cheb.
Zápisné: 400,- Kč/ rok
3 Dramatický kroužek „Střepina“
Je určen pro děti od 5 let do 10 let. Děti budou nacvičovat krátká pohádková
pásma, naučí se základům práce s loutkou a maňáskem. Rozvinou svoji slovní
zásobu, dovednost plynulosti projevu řeči a získají zkušenosti s vystupováním
na veřejnosti. To vše zábavnou formou. Vedoucí kroužku je Eva Pupáková.
Schůzky každé pondělí od 15,00 do 16,00 hod. v DDM Sova v Chebu. První
informativní schůzka proběhne 6.10 v 15,00 hod. v DDM Sova.
Zápisné: 300,- Kč/ rok
4. Keramika pro pokročilé
Keramika pro pokročilé – zde se nemusí nic vysvětlovat, neboť pokročilí ví, o
co jde. Čeká vás logické pokračování v tříbení již nabitých znalostí a
dovedností. První schůzka se uskuteční 29.9. v DDM Cheb od 15,30 hod.
Pokročilým zájemcem se rozumí ten, kdo již alespoň jeden rok navštěvoval
keram. kroužek v DDM Sova.
Zápisné: 1000,- Kč za rok nebo 500,- Kč pololetně.
5. Keramika pro začátečníky
Tento kroužek je určen dětem od 6 let, které se chtějí naučit základy
práce s keramickými materiály a ověřit si svou manuální dovednost
a zručnost. Je vhodný pro děti s výtvarným cítěním a určitou dávkou
kreativity. První informativní schůzka se uskuteční dne 29.9. od 15,30
hod. v DDM Sova.
Zápisné je 1000,- Kč na rok nebo 500,- Kč pololetně.
6. Hra na flétnu pro začátečníky
Určeno dětem od 6 let, naučí se zde základům správného dýchání (vhodné
pro astmatiky) a hře na nástroj.
Schůzky : 1 x týdně ve středu od 14,00 – 14,45 hod. na 2. ZŠ. Zahajovací
schůzka : 1.10. v 16,00 hod. v DDM. Zápisné: 500,- Kč/ rok
7. Hra na flétnu pro pokročilé
Určeno dětem, které umějí zahrát základní tóny na flétnu a chtěly by prohloubit
svůj hudební talent. Schůzky ve středu na 2. ZŠ. 1. schůzka 8.10. od 14,45 –
15,30 hod. a od 15,30 – 16,15 hod. Zápisné: 500,- Kč/ rok
1
8. Hra na kytaru pro začátečníky
Pro děti od 4. třídy se otvírá kytarový kroužek, kde se naučí základům akordů
na známých táborových písních. Zahajovací schůzka: 6.10. v 16,00 hod.
v DDM - bude domluven čas schůzek. Zápisné: 500,- Kč/ rok.
9. Hra na kytaru pro pokročilé
Určeno pro děti, které zvládly základní akordy a chtějí dál prohlubovat svůj
hudební talent. Zahajovací schůzka 6.10. v 16,30 hod. - bude domluven čas
schůzek. Zápisné: 500,- Kč/ rok
10. Divadelní studio
Členové studia nacvičí představení pro veřejnost, naučí
se jevištní mluvě, dýchání a pohybu. Formou hry se naučí
zvládnout herecké situace a společně navštíví vybraná
divadelní představení. Studio vedou herci ze
Západočeského divadla v Chebu. Zkoušky studia : pondělí od 15,30 do 17,00
hodin v DDM pro herce od třinácti let v úterý od 14,30 do 16,00 hodin v DDM
pro děti od šesti let. Zahajovací schůzka se uskuteční v pondělí 29. září
2008 a v úterý 30. září 2008 v DDM Sova Cheb.
Zápisné: 400,- Kč/ rok
11. Angličtina hrou
Výuka formou zábavy - hry, písničky, básničky, soutěže. Kroužek je určen
všem dětem od 8 let ( začátečníci a pokročilí ). Výuka bude probíhat v DDM
Sova vždy ve středu od 14.30 a od 15.30 hodin. Zahajovací schůzka 1. 10.
2008 v 15.00 hodin v DDM Sova. Zde budou děti rozděleni do skupin dle
pokročilosti. Angličtinu hrou povede Hanka Hurtová.
Zápisné : 500,- Kč/ rok.
12. Němčina pro děti
Tento kroužek je určen pro všechny děti od 8 let. Děti se naučí základy
němčiny hravou formou, popř. si prohloubí své znalosti. Na zahajovací
schůzce 1.10.2008 v 16.00 hodin v DDM Sova se domluvíme na času a
termínu schůzek. Němčinu děti naučí Veronika Lapšanská.
Zápisné : 400,- Kč/ rok
13. Dílnička
Kroužek je určen dětem od 5 do 11 let. Členové kroužku se seznámí
s různými druhy výtvarných technik. Naučí se vyrábět drobné dekorační
předměty, dárky, ozdoby apod. Kroužek se schází každé pondělí v době od
16,30 do 18,00 hodin v DDM Sova v Chebu. První zahajovací schůzka
proběhne dne 1.10. v 16,30 hodin. Zápisné: 400,- Kč/ rok
14. Mlsná vařečka
Určeno všem dětem, které rády pomáhají v kuchyni. V kroužku se naučí
základům vaření, pečení, stolování, naše i zahraniční recepty, minutkovou
kuchyni, pomazánky, saláty, kokteily, dezerty a zdobení. Také přípravy na
různé dětské party a prostě vše co k vaření patří. Schůzky budou každý
2
čtvrtek od 14.00 – 16.00 hodin v kuchyňce DDM Sova Cheb. Zahajovací
schůzka 2.10.2008 ve 14.30 - kuchyňka DDM Sova. Vedoucí kroužku: Radka
Hurtová. Zápisné: 250,- Kč + příspěvek na ingredience každé schůzky.
Co si děti uvaří, to si sní, popř. odnesou domů.
Sport
1. Oddíl vodních sportů
Kompletní vybavení loděnice ( lodě, pádla, vesty, klubovna ), krásná příroda a
řeky. To vše nabízí jedinečné možnosti atraktivního a současně i aktivního
využití volného času. V zimním období je zajištěna tělocvična, plavecký
bazén. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 16.30 – 18.00 hodin
v loděnici pod hradem, pod vedením zkušených vedoucích ( Petr Polák,
Hanka Ondríková). Zápis do tohoto kroužku je pro všechny zájemce z řad dětí
(od 10 let ) a mládeže dne 25. září 2008 v 16.30 hodin v DDM Sova.
Zápisné : 500,- Kč/ rok
2. Sportovky na 6.ZŠ
Kroužek je určen všem chlapcům a dívkám od 1. tříd ZŠ, kteří si chtějí užít
odpoledne plné sportu, her a soutěží v tělocvičně 6. ZŠ v Chebu, každou
středu od 14.30 – 16.00 hodin. Kousek od každé míčové hry - kopaná, florbal,
vybíjená, košíková, přehazovaná a spoustu dalších. Zahajovací schůzka bude
1. 10. 2008 od 15.00 hodin v DDM Sova. Sporťák Radka Hurtová.
Zápisné : 400,- Kč/ rok
3. Volejbal club
Určeno pro studenty SŠ 2x týdně v tělocvičně ISŠ v Chebu. Informace na
místě vždy ve středu od 16,00 hodin ( od října ) . Trenérka volejbalu
Mgr. Dana Jirková.
4. Kendo
Japonské bojové umění legendárních samurajů. Tréninky jsou určeny
zájemcům od patnácti let věku a budou probíhat každé úterý a čtvrtek od
20,00 hodin v tělocvičně na 4. ZŠ v Chebu v Hradební ulici.Trenérem KENDO
je Vladimír Mikliš. Zahajovací schůzka se uskuteční 7. 10. ve 20,00 hodin –
sraz u hlavního vchodu školy. Zápisné 400,- Kč/ rok
5. Horolezecký oddíl:
Kroužek je určen všem dětem ve věku od 9 let. Během školního roku se děti
seznámí s materiálem, využijí umělou horolezeckou stěnu, lezení v přírodě,
turistické výlety ve volné přírodě, tábory……… Horo materiál je zajištěn, pouze
sportovní oblečení a obuv na stěnu . Kroužek bude probíhat pod vedením
zkušených vedoucích ( David Böhm, Zdeňka Fafílková, Lenka Böhmová )
a instruktorů a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 hod. v DDM Sova.
V zimě udržování fyzické kondice v tělocvičně. Nábor do kroužku bude dne
2. 10. 2008 v 17.00 hod. v DDM Sova. Zápisné : 700,- Kč/ rok.
3
6. Relaxační cvičení
Chcete –li si odpočinout a zapomenout na každodenní stres a zregenerovat
své fyzické i duševní síly přijďte si zacvičit do tělocvičny na 1. ZŠ pod
odborným dohledem cvičitelky. Začínáme 6.10. v 18,30 – 20,00 hodin
Cvičební úbor, podložku s sebou. Zápisné : 400,- Kč/ rok
7. Florbal na 6. ZŠ. V současné době jeden z nejpopulárnějších sportů. Atraktivní hra plná
pohybu uspokojí i ty nejnáročnější. Všichni zájemci o tento sport se sejdou na
zahajovací schůzce 16. 9. 2008 od 15.00 – 15.30 hodin před 6. ZŠ Obětí
nacismu 16. Vlastní hokejka nutná, chrániče doporučujeme. Vzhledem k stále
velkému přetrvávajícímu zájmu o tento sport nabízí DDM Sova možnost
výběru z několika dnů, ve kterých budou probíhat tréninky:
pondělí od 15.30 – 16.45 hod., 16.45 – 18.00 hod. ( R. Hurtová, J. Javůrek )
úterý 15.00 – 17.00 hod., čtvrtek 15.00 – 17.00 hod. ( Karol Noszek )
Zápisné: trénink 2x týdně 600,- Kč/ rok
trénink 1x týdně 300,- Kč/ rok
8. Florbal na 1. ZŠ
V současné době jeden z nejpopulárnějších sportů. Atraktivní hra plná pohybu
uspokojí i ty nejnáročnější. Schůzky na 1. ZŠ budou probíhat každý pátek od
15.00 – 16.30 hod. Všichni zájemci o tento sport se sejdou na zahajovací
schůzce 19. 9. 2008 od 15.00 – 15.30 hodin před 1. ZŠ, Americká 36.
Vlastní hokejka nutná, chrániče doporučujeme. Vedoucí kroužku: Radka
Hurtová. Zápisné: trénink 1x týdně 300,- Kč/ rok
9. Lehká atletika
Zkušení rodiče jistě odhadnou, sportovní výkony běhů, skoků či hodů, ještě
upřesní jistotu, máš-li dar od přírody stát se skvělým atletem. Pociťuješ-li
radost ze sportování, neváhej a zkus to s atletikou… Pod vysoce odborným
vedením trenéra čekají atlety nejen pravidelné tréninky, ale i
nenapodobitelná atmosféra závodů a prázdninových soustředění . Tréninky
probíhají 2-3x v týdnu na hřišti 1.ZŠ Cheb, přes zimu v tělocvičně. Nábor dětí
od 10 let: na hřišti 1.ZŠ Cheb, každé pondělí v září od 16,30 hod. u pana
Učíka.
10. Pohybové hry - Zlatý Vrch
Děti od 1. - 4. třídy ze Zlatého Vrchu a blízkého okolí si mohou přijít každé
úterý zacvičit, zábavnou formou prověřit svojí rychlost, obratnost, sílu,
vytrvalost, smysl pro kolektivní souhru. Schůzky každé úterý od 16.00 – 17.00
hod. Zahajovací schůzka : pouze zápisné dne 7.10. v 15,30 hod.
zadní vchod do tělocvičny 3. ZŠ Zápisné: 400,- Kč/ rok
11. Sportovní hry pro děvčata
Pro děvčata od 4. - 9. tříd, které si chtějí zábavnou formou rozvíjet rychlost,
obratnost a smysl pro kolektivní souhru. Pravidelné schůzky se uskuteční
každé úterý v tělocvičně 3.ZŠ od 16.00 – 17.00 hod.
Zahajovací schůzka : 7.10. od 16.00 hod. Zápisné : 400,- Kč/ rok
4
12. Míčové hry - Zlatý Vrch
Pro všechny chlapce ze 4. - 7. tříd je určen kroužek míčových her, kde se
naučí základům košíkové, volejbalu a odbíjené. Schůzky každé úterý od
17.00 – 18.00 hod. Zahajovací schůzka: 7.10. v tělocvičně 3.ZŠ
od 17.00 hod. Zápisné: 400,- Kč/ rok
13. JUDO
Tento kroužek je určen všem klukům a dívkám od 6 let, kteří se chtějí naučit
sebeobranu. Když budeš poctivě trénovat, pak se dostaneš na soutěže, které
se konají po celé naší republice. Pravidelné tréninky se konají na 4. ZŠ
v Chebu v Hradební ulici. Trénink je veden zkušenými trenéry JUDO. Nábor se
koná v průběhu měsíce září každé úterý a čtvrtek v 16,45 hod.
14.Cvičení rodičů s dětmi
Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti od 2-4 let.
Děti se naučí říkadla s pohybem, seznámí se s vhodným náčiním během
cvičení. Schůzky budou probíhat:
Od 2.10. – út. od 17,00 – 18,00 hodin na 3. ZŠ Cheb
Od 4.10. – čt. od 17,00 – 18,00 hodin na 2: ZŠ Cheb
Zápisné: 350,- Kč/ rok
15. Cvičení rodičů s dětmi
Kroužek je určen pro rodiče a jejich děti od 4 -6 let.
Děti se naučí říkadla s pohybem, seznámí se s vhodným náčiním během
cvičení. Schůzky budou probíhat:
od 8.10. – st. od 17,00 – 18,00 hodin na 2. ZŠ Cheb
Zápisné: 350,- Kč/ rok
16. Tai –či
Zájmový kroužek je určen zájemcům ve věku 15 až 70 let, kteří by rádi udělali
něco pro své fyzické i duševní zdraví . Úkolem tohoto asijského bojového
cvičení je dosáhnout harmonie těla i ducha. Sestavy jsou vhodné jak pro
mladší tak i starší zájemce.První schůzka tohoto sportu se uskuteční dne 1.10.
od 17,00 hod v DDM Sova. Zápisné 500,-Kč za rok.
17. Stolní tenis
Kroužek je určen všem dětem, které se chtějí naučit základy této hry.Pokročilé
čeká mnoho soutěží od okresních až po 2. ligu. Kroužek bude probíhat na
2.ZŠ v Chebu. Zahajovací schůzka se bude konat v pondělí 6.10. v 16,00 hod.
na 2.ZŠ. Zápisné: 500,- Kč/ rok
18. Svišti
Turistický kroužek je určen dětem ve věku od 6 do 14 let. Členové klubu se
seznamují v průběhu roku s turistickými a tábornickými dovednostmi. O
víkendech jezdí na pobyty do přírody a poznávat turisticky zajímavá místa.
Kroužek se schází každé úterý od 15,30 do 17,00 hodin v DDM Sova Cheb.
Vedoucí kroužku je Eva Pupáková. Zahajovací schůzka se uskuteční dne
7. 10. v 15,30 hodin v DDM Sova. Zápisné: 300,- Kč/ rok
5
19. Aerobik
Oblíbené cvičení při hudbě.
Schůzky : - středa od 16,30 do 17,30 hodin v DDM Sova pro děti ve věku od
6 do 12 let. vedoucí skupiny je Petra Slivoňová
- pátek od 17,00 do 18,00 hodin v DDM Sova pro mládež ve věku
od dvanácti let. Vedoucí skupiny je Aneta Menclová.
Zahajovací schůzky se uskuteční ve středu 1. 10. od 16.30 v DDM Sova
a v pátek 3.10. od 17.00 hod. v DDM Sova Cheb. Zápisné: 300,- Kč/ rok
20. Volejbal
Sportovní kroužek je určen mládeži od dvanácti let. Tréninky se uskuteční
každé pondělí od 17,00 do 18,00 hodin a ve středu od 17,00 do 18,00 hodin
v tělocvičně na 3. ZŠ v Chebu. Trenérem volejbalu je Miloslav Novák.
Zahajovací schůzka je 1.10. v 17,00 hodin u vchodu do tělocvičny na 3. ZŠ
v Chebu. Zápisné: 300,- Kč/ rok
21. Cyklo klub
Klub je určen dětem se zájmem o horská kola. Tréninky každé úterý a čtvrtek
od 17,00 hodin. V zimě se trénuje v tělocvičně. Zahajovací schůzka bude 30.9.
v 17,00 na hřišti vedle prodejny Profi sport Cheb (křižovatka pod nemocnicí).
22. Padlá růže
Klub MTG, karetní hra MAGIC THE GATHERING. Klub je určen všem, kteří si
chtějí zahrát, věnovat se sbírání karet, poznávat nové přátele a zábavnou
formou se zdokonalovat v anglickém jazyce. Schůzky klubu se konají každý
pátek od 14,00 do 18,00 hodin v DDM Sova Cheb. První schůzka se
uskuteční 19. 9. od 14,00 hod. v DDM Sova v Chebu. Vedoucí klubu je
Tomáš Ptáček. Zápisné: 300,- Kč/ rok
23. Temní jezdci
Klub hráčů YU-GI-OH! TCG. Klub je určen hráčům, kteří mají zájem o hru a
sbírání těchto karet. Členové se zdokonalí v anglickém jazyce a setkají se
s dalšími sběrateli ygo karet. První zahajovací schůzka se uskuteční 19 .9. od
15 ,00 hod. v DDM Sova v Chebu. Zápisné: 300,- Kč/ rok
25. STEP – NOVINKA
Pro všechny mladé zájemce zahajujeme nový kroužek s výukou stepu
pod vedením odborné externí pracovnice.
Zahajovací schůzka : 6.10. v 17,00 hodin v DDM.
Zápisné: 400,-Kč/ rok
26. JÓGA
Vědomé procvičování a uvolňování svalů a kloubů celého těla. Tento pohyb je
důležitý nejen pro zlepšení pohybových schopností, ale i pro psychickou
pohodu. Důležitý je i nácvik správného dýchání. Cvičení je provázené hudbou
a zakončené relaxací. Hodí se pro všechny věkové kategorie. Trenérkou
cvičení je Hana Bartošová. Cvičení se uskuteční každé pondělí od 10.00 do
11,00 hodin. Zahajovací cvičení je 29.9.2008 v 10,00 hodin v DDM Sova
Cheb. Zápisné: 300,- Kč/ rok
6
27. Sovácká stopa
Kroužek je zaměřen na pěší turistiku, poznávání blízkého i vzdáleného okolí,
hry, pobyt v přírodě a tábornické dovednosti. Cílem je motivovat děti ke vztahu
k přírodě, životnímu prostředí i k sobě navzájem. Výlety se budou konat 2x
sobota v měsíci. Vedoucí kroužku: Radka Hurtová
Zápisné: 200,- Kč/ rok + cena akce
TECHNIKA
1. Výpočetní technika pro pokročilé
Určeno všem zájemcům, kteří mají již nějaké základy. Tento kurz
bude zaměřen na nadstavbové záležitosti jako je práce s internetem,
tvorba webových stránek, zpracováním fotek a filmů apod.
Kroužek bude probíhat v počítačové učebně v Palackého ulici.
První schůzka se však uskuteční v DDM Sova dne 29.9. od 16,30 hod.
Zápisné: 500,- Kč/ rok
2. Letečtí modeláři
Kroužek určený pro šikovné děti od 8 let, které si chtějí postavit vlastní létající
model z balzy, papíru nebo dřeva. Pod odborným dohledem se účastníci naučí
zvládat zákony aerodynamiky a základům modelařiny. Schůzky se konají
každé pondělí. První schůzka se uskuteční 6.10. v 16,00 hod. v DDM Sova.
Zápisné: 500,- Kč/ rok
3. Lodní modeláři
Kroužek je určen pro šikovnou mládež od 9 let.Zájemci si postaví svoji vlastní
loď a po skončení kroužku si odnáší svůj model.Zápisné na rok činí 500,- Kč.
Zahajovací schůzka: 6.10. v 16,00. v DDM / dílna/.
PŘÍRODOVĚDA
1.Rybářský kroužek I.
Je určen všem dětem, které mají zájem o tuto činnost. Naučí se zde
rybářskému umění, které potvrdí závěrečná zkouška, po jejímž složení obdrží
každý nový mladý rybář povolenku k rybolovu. Schůzky jednou týdně v DDM.
První schůzka se uskuteční 6.10. od 15,00 hod. v DDM.
Zápisné: 400,- Kč/ rok
2.Rybářský kroužek II.
Je určen všem dětem. Naučí se zde rybářskému umění, které potvrdí
závěrečná zkouška, po jejímž složení obdrží každý nový mladý rybář
povolenku k rybolovu. Schůzky jednou týdně v DDM. První schůzka se
uskuteční 1.10. od 15,00 hod. v DDM.
Zápisné: 400,- Kč/ rok
3. Jezdecký kroužek I.
Pro děti od 6 do 9 let, které mají zájem naučit se základy jezdectví, krmení a
ošetřování koní. Schůzky se budou konat každé pondělí v DDM.
Zahajovací schůzka : 6.10. v 15,00 hodin v areálu DDM.
Zápisné: 500,- Kč/ rok
7
4. Jezdecký kroužek II.
Pro děti od 10 do 14 let, které mají zájem naučit se jezdit na koních a pečovat
o ně. První schůzka se uskuteční 8.10. od 15,00 hod. v DDM.
Zápisné: 500,- Kč/ rok
5. Mladý citrusář
Pro děti od 7 let. Kroužek je zaměřen na poznávání tropických a subtropických
rostlin i kaktusů a pokojových rostlin. Děti se naučí pěstovat tyto květiny ve
sklenících i v areálu SMP při DDM. První schůzka 6.10. od 16,00 hod. v DDM.
Schůzky se konají každé pondělí. Zápisné: 300,- Kč/ rok
6. Chovatelský kroužek I.
Pro dětí od 6 let. Kroužek je zaměřen na práci v teraristice a akvaristice, péči o
zvířata, krmení, atd. Schůzky každé pondělí od 15,00 hod.
První schůzka 6. 10. od 14,30 v teraristice DDM. Zápisné: 500,- Kč/ rok
7. Chovatelský kroužek II.
Pro dětí od 6 let. Kroužek je zaměřen na práci se zvířaty, děti se zde naučí
pečovat o zvířata, krmit je a starat se o jejich pohodlí (domácí zvířata, fretky,
pávi, bažanti). Schůzky každou středu od 15,00 hod.
První schůzka 8.10. od 15,30 hod. v DDM. Zápisné: 500,- Kč/ rok
8. Včelařský
Děti se naučí základům včelařství , poznávat život včel, vznik medu i pečovat
o včely. Zahajovací schůzka bude ve středu 15.10. od 15,00 hod. v DDM.
Zápisné 300,- Kč/ rok
KLUBOVÁ ČINNOST
KLUB MLADÝCH „PROMĚNY“
je určen mládeži od 13 – 26 let, která pracuje na principu dobrovolné
docházky, podílí se na přípravě různých programů DDM, pomáhají při
sportovních a víkendových akcích, rozhodují si samostatně o jednotlivých
typech činností (např. kulečník, šipky, soutěže, diskotéky a jiné aktivity),
zúčastňují se výměnných pobytových akcí v Německu. Schůzky jsou v pátek
od 16,30 hod. v klubovně Palackého 8, Cheb. Zahajovací schůzka bude
10.10. v Palackého ul.
Tee club
Klub mladých je určen mládeži od dvanácti let, která má zájem pořádat,
plánovat, organizovat vlastní akce, koordinovat nové projekty, podílet se na
přípravě programů DDM Sova Cheb pro děti a zúčastňovat se pobytových
akcí v Německu. Vedoucí klubu je Eva Pupáková. Schůzky klubu probíhají
v úterý od 17,00 hodin v DDM Sova Cheb. Zahajovací schůzka klubu je
30.9.2008 v DDM Sova Cheb.
8
Klub novinářů
Členové klubu se naučí psát reportáže z různých akcí a o různých tématech,
které je zajímají. Naučí se fotografovat, pracovat s diktafonem, psát rozhovory
se zajímavými lidmi a vyrábět vlastní časopis. Mladí reportéři se zúčastní
projektů, kde se budou učit své reportáže natáčet na kameru. Vedoucí klubu je
novinářka Mgr. Jitka Dolanská a v průběhu činnosti klubu se redaktoři budou
setkávat s řadou dalších profesionálů v tomto oboru.
První zahajovací schůzka klubu je ve středu 1. 10. v 16,00 hodin v DDM
Sova Cheb.
.
Klub maminek s dětmi od 2 let – Jahůdka
Klub bude zahájen 6.10. v DDM od 9,00 hodin.
Všechny informace se dozvíte na první schůzce od vedoucích kroužku.
Klub Jahůdka bude 3 x v týdnu, ÚT,ST,ČT
EKO hrátky pro mrňata a škvrňata
V tomto kroužku chceme přiblížit nejmenším dětem hravou formou tajemství
přírody, její krásy,vážit si jí a chránit ji již od dětství.
Kroužek bude 1x v měsíci s programem ročního období.
Informace rodiče získají během roku formou letáčků u nás v DDM a v klubu
Jahůdka pod vedením B. Noskové.
První velké akce :
14.9.2008 Legrácky na kolech
Bližší informace budou v září na letáčcích.
.
20.9.2008 Den otevřených dveří DDM Sova
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZAČÍNAJÍ SVOJI ČINNOST V MĚSÍCI ŘÍJNU
A KONČÍ V KVĚTNU
ZÁJMOVÉ KROUŽKY ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ HAZLOV
9
Taneční kroužky: street -dance, Hip-Hop, Disco-dance,
Break dance a další moderní tance. Zahájení činnnosti
kroužků: Cheb – tělocvična l.základní školy – pondělí 8.září
od 16.00 hod. Hazlov – tělocvična OÚ – středa 10.září od
l6.00 hod. Cheb – taneční sál DDM „SOVA“ - čtvrtek 11.září
od 16.00 hod.
Na těchto zahajovacích schůzkách se zájemci rozdělí podle
žánrů A OBDRŽÍ PODROBNÉ INFORMACE
taneční kroužky jsou určeny pro zájemce od 6 do 18 let
pro zájemce z Chebu, Fr.Lázní, Skalné, Aše. Tréninky se
podle zájmu a počtu přihlášených budou konat v Chebu,
Hazlově, Skalné a Aši.
Florbal : Hazlov – 1.října od 16.00 hod. v prostorách
DDM Hazlov kroužek je určen pro zájemce od 10 let
Sportovní hry: Hazlov – 1.října od 16.00 hod. v prostorách
DDM Hazlov kroužek je určen pro zájemce od 10 let
Bojové sporty: Hazlov – 1.října od 16.00 hod. v prostorách
DDM Hazlov kroužek je určen pro zájemce od 14 let
Střelecký kroužek – Hazlov – 1.října od 16.00 hod. v
prostorách DDM Nazlob kroužek je určen pro zájemce od 8 let
Sportovní gymnastika – Hazlov 1.října od 16.00 hod. v
prostorách DDM Hazlov kroužek je určen pro zájemce od 6 let
Sportovní hry – mládež – Hazlov 3.října od 17.00 hod. v
prostorách DDM Hazlov kroužek je určen pro mládež od 15 let
Technický kroužek – Hazlov 1.října od 16.00 hod. v
prostorách DDM Hazlov kroužek je určen pro mládež od 10 let
Dovedné ruce – Hazlov 1.října od 16.00 hod. v prostorách
DDM Hazlov kroužek je určen pro dívky od 8 let
Informace : J. Marek, tel: 603 496 614

Autor: Václava Simeonová

4.9.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto z Divadelního plesu.

OTÁZKA PRO: Simonu Liptákovou, mluvčí města Chebu

Česko zpívá koledy - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu
15

FOTO: Koledy zněly v celých západních Čechách. Zpívalo na 21 tisíc lidí

Videosouhrn SPECIÁL: Česko zpívalo koledy. Podívejte se

Ve stejnou chvíli zpívalo neuvěřitelných 125 tisíc lidí po celé zemi stejné vánoční koledy. Přinášíme vám speciální vydání videosouhrnu, díky kterému budete moci nasát vánoční atmosféru z mnoha míst najednou.

Žena nepřežila střet s autem, po silnici šla bez reflexních prvků

Cheb - Policisté prošetřují okolnosti vážné dopravní nehody, ke které došlo v úterý brzy ráno.

Silně opilá řidička jen se štěstím nepřejela muže, který uklouzl

Habartov – Pořádný kus štěstí měl v Habartově muž, který uklouzl na zledovatělé silnici. Blížilo se k němu totiž auto, které řídila silně opilá řidička.

Výtěžek z benefiční akce putuje do kočičích útulků

Karlovarský kraj - Vyrazte se kulturně obohatit a podat pomocnou ruku v už třetím ročníku předvánoční benefiční akce v karlovarském klubu Ratini.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT