Skeny originálů vystavených map se podařilo Michalovi Urbanovi získat z Národního archivu, archivu České geologické služby a také z některých saských archivů. Ty je nyní možné spatřit vytištěné v původních rozměrech.

Pro prezentaci autor vybral ukázky map, které pokrývají období více než tří století, počínaje nejstarší mapou nakreslenou v roce 1596. Expozice slouží jako zdroj často zapomenutých informací o umístění a velikosti dnes již dávno zaniklých dolů. Jedná se ale také o krásná umělecká díla vypovídající o době jejich vzniku.

Krušné hory jsou region s největší hustotou historických báňských děl v celé České republice. Existence dobře dochovaných pozůstatků báňské činnosti v tomto pohoří je i jedním z hlavních atributů, o které se opírá nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Strašidla a duchové ze Svatošských skal.
GALERIE: Strašidla pohladí po duši i velké diváky