Podle něho lidé v supermarketech často narazí na med, který je ředěný vodou a ztrácí tak na kvalitě. Nyní prý přibývá i mládež, která sama začíná s chovem včelstev. Deník položil Václavu Voříškovi několik otázek.

Co znamená, když med získá certifikát?

Certifikovaný med je ten, který byl podroben Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o., v Dole laboratorní analýze na fyzikálně-chemické vlastnosti, s důrazem na nízký obsah vody. Med, který obdrží certifikát, splňuje parametry vyhlášky č. 76/2003 a normy Českého medu, kde jsou hodnoty obsahu vody, sacharózy a elektrické vodivosti medu „tvrdší" v porovnání s vyhláškou. Med, který je certifikován, zaručuje svou výbornou kvalitu.

Získání takového certifikátu není jistě snadná záležitost. Jak se vám to povedlo?

Předpokladem k získání certifikátu Český med je především vytáčet med zralý, který obsahuje maximálně 18% vody. Létání včel na kvalitní květiny nelze zajistit. Příroda si diriguje sama svoji činnost. Med, který získal certifikát, je med květový s převahou řepky olejné, květů ovocných stromů a různých lučních a zahradních květin.

Myslíte, že tradice včelařství mezi mladými upadá?

Včelařstvím se zabývají většinou střední a starší generace včelařů. Pozitivním zjištěním je, že každoročně přibývá zájem i mládeže. V žádném případě nelze připustit, že by tradice včelařství upadala. Registrujeme včelařský kroužek při Domě dětí Sova v Chebu, pod vedením přítele pana Rostislava Šormy.

Existují i nemoci, které mohou včelstvo ohrozit. Které jsou ty nejvážnější?

Nemoci, které ohrožují včelstva, jsou zejména parazit varroáza destruktor, případně zvápenatění plodu, a nejhorší nemoc, která může potkat včelstvo a včelaře, je mor včelího plodu. Zabránit či minimalizovat jejich působení závisí na přístupu každého jednotlivce-včelaře. Jsou různé dostupné léky, přípravky, které jsou atestovány a dodávány Výzkumným ústavem včelařským na jednotlivé základní organizace a prostřednictvím jejich důvěrníků jednotlivým včelařům. Záleží na každém jednotlivci, jak svoje včeličky ochrání.

Mají podle vás medy v obchodech kvalitu jako ty přírodní?

Med v supermarketech z mého pohledu a pohledu jiných kolegů včelařů není kvalitní. Med květový od včelaře ztuhne během 10 dnů, to je pravost medu bez cizích přísad. Med květový v supermarketech je stále tekutý, v některých případech tekutý víc, než by měl být. Je sice nesporné, že obal medu v supermarketech je na daleko vyšší úrovni než od včelaře. O co spotřebiteli jde, o obal, nebo jeho obsah? Zde si může každý udělat úsudek. Lidé žádají pokud možno med tmavý, čím tmavší, tím je údajně lepší. Co udělá dodavatel obchodníkovi? Přibarví světlý med látkou, která do medu nepatří. Česká republika vyváží český med do zahraničí a dováží medy z Argentiny, Číny a jiných států a zde jsou tyto medy prodávány v obchodních sítích.

Podporuje nějakým způsobem včelaře i stát?

Ten podporuje včelaření v rámci možností, protože si uvědomuje, že bez včel by příroda nefungovala. Podpora je od Krajského úřadu Karlovarského kraje formou dotací pro jednotlivé včelaře začínající i stávající na podporu moderního nástavkového včelaření. Nutno podotknout, že město Cheb též podporuje včelaření peněžní částkou pro chebské včelaře na nákup léčiv.

Říká se, že když med ztuhne, je velmi doslazovaný cukrem. Jaká je vlastně skutečnost?

V žádném případě není krystalizace medu na závadu. Zkrystalizovaný med je naopak známkou jeho pravosti. Krystalizace medu je přirozený proces. Některé medy květové s převahou řepky olejné, což je případ našeho regionu, začnou krystalizovat během týdne či dvou. Stalo by se to i včelám v plástech, pokud by včelař med včas nevytočil. Takový med můžeme rozehřát pokud možno do teploty 45°C. Teplota vyšší než 50 °C však z medu udělá pouhé sladidlo dojde ke zničení enzymů a jiných cenných látek.