„Na posledním jednání Rady Karlovarského kraje jsme schvalovali rozdělení dotací v programu na podporu kulturních aktivit. O příspěvky je každoročně velký zájem a ani letos tomu nebylo jinak, kdy si nejrůznější organizace zažádaly o více než 22 milionů korun. Celkem bylo podáno 219 žádostí, z toho 4 žádosti byly ze strany žadatelů stornovány a tudíž nebyly postoupeny do následného procesu hodnocení,“ uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.

Žadatelé mohli v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit podat pouze jednu žádost, přičemž minimální výše dotace byla stanovena na 10 tisíc korun, maximální pak na 300 tisíc korun.

Senior expres v Sokolově
Kraj spustí dotace na vybavení sociálních služeb, ale i pořízení Senior Expresu

Mezi podpořenými projekty nechybí známé akce, jako jsou Rock iN Roll v Nové Roli, Sokolovské kulturní léto či Špalíčekfest v Chebu. S přispěním kraje se také uskuteční například multižánrový festival Povaleč ve Valči, Kraslické kulturní léto, Den pro Ostrov, slavnosti města Jáchymov „Na vlnách UNESCO“, které připomenou, že uplynulo už 5 let od zapsání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Bečovské slavnosti nebo oslavy 665. výročí založení obce Božíčany.

Karlovarský kraj dále podpoří významná výročí Gymnázia Ostrov a Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Nejenom lázeňští hosté, ale i místní obyvatelé se pak mohou těšit na zahájení lázeňských sezón v Mariánských Lázních a Karlových Varech, jejichž bohatý program bude rovněž podpořen z prostředků kraje.