Někteří tanečníci získali i titul. K vidění byly standardní i latinskoamerické tance. „Jako vždy soutěž velice dobře připravili pracovníci KC Svoboda, a patří jim tak velké poděkování,“ sdělil taneční mistr Vladimír Hána.

„Atmosféra byla vynikající a všichni diváci si jistě zaslouží poděkování, jakou příjemnou náladu vytvořili pro všechny tanečníky,“ poznamenal Vladimír Hána.

Titul mistra ATK Standard Cheb vybojovali jak ve standardu, tak i v latině Daniel Raffa a Kateřina Janeková. Vicemistrovský titul v obou skupinách tanců získali Jan Horník a Adéla Brňáková.

Bronzový pár v obou skupinách tanců byl Lukáš Urbánek a Viktorie Zetková. 4. místo si v obou skupinách vybojovali Rostislav Hrbek a Eliška Sýkorová. 5.místo ve standardu vybojovali Jiří Bejr a Simona Douchová a v latině sourozenci Jakub a Kristýna Navrátilovi. 6.místo ve standardu získali Patrik Body a Eliška Mizerová a v latině Jiří Bejr a Simona Douchová. 7.místo si vybojovali ve standardu Štěpán Topinka a Kateřina Houdková a v latině Patrik Body a Eliška Mizerová.

„Poděkování patří všem tanečním párům, které se tohoto mistrovství ATK Standard zúčastnily, a také všem rodičům a přátelům tanečního sportu. Chci touto cestou poděkovat i městu Cheb a Karlovarskému kraji za finanční podporu chebského tanečního klubu,“ dodal Vladimír Hána.