K mimořádné zápůjčce sbírkových předmětů svolilo chebské muzeum. Na výstavu do německého města Halle zapůjčilo několik osobních věcí Albrechta z Valdštejna. A co je asi nejzajímavější vůbec poprvé v historii chebského muzea opustí budovu také Valdštejnův kůň. Ten je zřejmě nejstarší vycpaninou v České republice a druhou nejstarší v Evropě.

„Albrecht z Valdštejna bude na výstavě reprezentován pěti předměty z osobního vlastnictví kordem, luxusním textilním límcem, zdobeným jezdeckým sedlem, párem vysokých bot a přenosnými plechovými kamínky a dermoplastickým preparátem, tedy vycpaninou, oblíbeného jezdeckého koně s neobvyklým žíhaným vzorem srsti," potvrdila historička chebského muzea Michaela Bäumlová.

Předměty budou k vidění na výstavě 'Krieg', která se uskuteční v Landesmuseum für Vorgeschichte v Halle od 6. listopadu do května příštího roku.

A proč projevilo tamní muzeum zájem právě o Albrechta z Valdštejna?

„V roce 2011 byl na někdejším bojišti jedné z bitev třicetileté války u města Lützen v německém spolkovém státě Sasko-Anhaltsko učiněn nález masového hrobu vojáků padlých v této srážce," vysvětlovala důvod Michaela Bäumlová. „V bitvě, jejíž hlavní část proběhla dne 16. listopadu 1632 a jíž se zúčastnilo asi 40 až 50 tisíc bojujících, se střetlo protestantské vojsko pod velením švédského krále Gustava Adolfa II. s katolickými oddíly vedenými tehdy již vážně nemocným císařským generalissimem Albrechtem z Valdštejna," popisovala.

„Bitva neskončila jasným vítězstvím jedné ze stran, švédskému panovníku se však stala osudnou, když byl zastřelen nepřátelskými vojáky. Kromě Gustava Adolfa v bitvě nalezl smrt rovněž císařský generál Gottfried Heinrich Pappenheim a další vysoce postavení důstojníci kromě nich pak asi šest tisíc bezejmenných mužů," popisovala historička. „Ostatky 47 z nich byly při unikátní záchranné akci společně s několikatunovým blokem zeminy vyzdviženy z nově objeveného masového hrobu, převezeny do zemského muzea v Halle a podrobeny důkladnému průzkumu zaměřenému mimo jiné na určení věku, zdravotního stavu, příčiny úmrtí či geografického a etnického původu jednotlivých osob." A tím se dostáváme k výstavě 'Krieg'. Právě na ní budou prezentovány výsledky několikaletého výzkumu.

Součástí rozsáhlé expozice věnované nejen bitvě u Lützenu, ale i archeologicky dokumentovaným počátkům násilných mezilidských konfliktů bude coby výstižné memento i monumentální instalace kosterních pozůstatků ze zkoumaného hrobu. Švédské království pro tento výjimečný počin formou zápůjček mimořádně poskytuje objekty z vlastnictví Gustava Adolfa II., předměty na výstavu půjčí i dalších jedenáct evropských zemí včetně České republiky.

Náročný převoz těchto zápůjček Muzeum Cheb realizuje ve spolupráci s restaurátorským týmem organizátora a firmou Kunsttrans Praha.