Stalo se tak nedávno v jednom z chebských obchodů na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (Deník informoval). Tamní prodavačka Eva Petráčková byla z přítomnosti zvířete v šoku. Přes to všechno všechny udivilo, že městští policisté nezasáhli, ačkoliv k tomu mají prostředky.

„Městská policie primárně odchyt kuny skalní neprovádí, ale v případě, že by se jednalo o agresivní zvíře, které bude ohrožovat život nebo zdraví osob nebo majetek, strážníci městské policie provedou zákrok, úkon nebo jiné opatření, které povede k odstranění nebezpečí," informoval Pavel Cheníček, zástupce ředitele Městské policie Cheb, s tím, že obdobný postup by policisté učinili i v případě, že by se jednalo o zraněné zvíře.

Odchyt přitom provádějí odborně vyškolení strážníci, kteří jsou vybaveni odchytovou tyčí, vrhací sítí, narkotizační puškou.

A proč tedy policisté v obchodě nezasáhli?

„Dle informace získané od zasahujících strážníků nebyla v uvedeném obchodě žádná kuna skalní zjištěna," dodal Pavel Cheníček. „Kunu skalní jsem při návštěvě obchodu spatřila poprvé v životě," oponovala policistům jedna z dalších obchodnic, Ilona Lazúrová z Chebu.