„Centrum vzdělávání je nový projekt, který jsme spustili v první polovině letošního roku. Už nyní je do něj zapojeno šestadvacet společností,“ uvedla Lenka Mansfeldová, ředitelka krajské komory v Chebu. „Předchozí projekty byly velice úspěšné. Místa v kurzech byla často obsazena na tři roky dopředu. Řada firem se do našich vzdělávacích projektů zapojuje opakovaně a někteří své vzdělávací plány připravují právě na základě naší nabídky. To je pro nás hmatatelný důkaz, že naše školení mají smysl a jsou pro firmy a jejich zaměstnance přínosná.“

Témata kurzů jsou i tentokrát velmi pestrá. „Jedna část se týká oblastí měkkých dovedností. V nabídce naleznete kurzy zaměřené na tradiční komunikační schopnosti, ekonomická či účetní témata, právní minimum, ale nabízíme také nová témata, například školení bezpečnosti a první pomoci, mediální gramotnost, koučink jako efektivní přístup manažera, školení pro management kvality a řadu dalších,“ vysvětlila Kateřina Danková z hospodářské komory v Chebu.

„Druhou část tvoří kurzy německého, anglického a českého jazyka pro cizince.“ Komora pro firmy zajišťuje nejen celou organizaci školení, ale i kompletní administraci vstupu do projektu, včetně žádosti o podporu, ze které je účast na školení hrazena. „V případě školení na míru pak také přizpůsobíme obsah kurzů konkrétní cílové skupině účastníků a jejich potřebám dle požadavků zapojené firmy,“ podotkla Danková.

Firmy, které se chystají vzdělávání využít, mohou díky projektu ušetřit půl milionu korun i více, záleží na počtu zapojených osob a jejich účasti v kurzech.

„Dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců považujeme za klíčové proto, aby se naše firma neustále posouvala, reagovala na změny na trhu a byla tady i v příštím století,“ uvedla Dana Harantová Jelínková, jednatelka společnosti NELAN. „Jsme velmi vděční, že máme stabilní tým. Někteří kolegové jsou tu už přes třicet let. Každé školení je přínosem jak pro zaměstnance, tak pro nás. Většinou se kolegové ze školení vrací pozitivně naladěni a s novými nápady.“

Další společnost, ept connector, se do projektu zapojila především po pozitivních zkušenostech z minulých vzdělávacích programů komory. „Hlavní motivací je pro nás zvyšování kvalifikací našich zaměstnanců a prohloubení jejich znalostí. Při náborech nových zaměstnanců je jedním z hlavních motivačních prvků naší společnosti právě vzdělávání,“ potvrzuje Gabriela Titěrová, vedoucí personálního oddělení ept connector. „Každý zaměstnanec a jeho vedoucí je o obsahu školení důkladně seznámen a zaměstnanec si sám zvolí, zda je pro něj dané školení přínosné. Tento přístup vede ke spokojenosti obou stran a je poté velmi znát chuť implementace získaných zkušeností do běžného pracovního provozu,“ podotýká.

Od nového programu očekávají vysokou úroveň a velkou míru využití získaných zkušeností v praxi. „Jako dlouholetý partner krajské hospodářské komory v Chebu jsme s celou organizací a podporou velmi spokojeni. Informace dostáváme s předstihem, je možnost vše zajistit včas. Komunikace mezi naší společností a komorou funguje na opravdu skvělé a přátelské úrovni,“ uzavírá Titěrová.