Výherní hrací automaty jsou pro některá města a obce takovým problémem, že se je snaží z center vytěsnit či úplně zakázat.

Karlovy Vary se k této iniciativě ovšem nepřipojily. Podle informací radnice je ve městě 480 kusů automatů, které provozuje 35 podnikatelů.
„Jejich počet zůstává na stejné úrovni už několik let. Ani počet automatů se nijak dramaticky nemění,“ uvedl Lukáš Pokorný, mluvčí radnice. A lze automaty zakázat? Podle Pokorného zmocňuje obec zákon o loteriích a jiných podobných hrách k vydání obecně závazné vyhlášky, v níž lze stanovit, že výherní automaty mohou být provozovány pouze v místech a časech vyhláškou určených. „Nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích automatů zakázáno,“ vysvětlil.

Mluvčí dodal, že novelou zákona o ochraně zdraví byla zrušena možnost obce nařídit konec veřejné produkce, provozní doby hostinských provozoven a heren. „Je tedy zřejmé, že stanovení času provozování automatů by bylo problematické. V úvahu přichází zákaz provozování pouze výherních hracích automatů na vybraných veřejně přístupných místech v obci,“ dodal Pokorný.⋌