Představitelé lázeňského města Karlovy Vary udělali poprvé v historii zásadní krok, který povede k regulaci výherních hracích přístrojů na území města. V úterý po bouřlivé hodinové diskusi schválili vyhlášku omezující automaty v Karlových Varech.

Vyhláška má ovšem závady. To tvrdí někteří zastupitelé, členové sdružení O co jim jde?!, kteří upozornili, že město porušuje zákon o loteriích, ale i dotčení podnikatelé. Mezi nimi se ocitl i Milutin Perič, šéf firem Slot Game a Jamp, který z výtěžků provozování heren ze zákona podporuje miliony korun určité aktivity ve městě.

O co konkrétně ve vyhlášce jde? Město namísto toho, aby vybralo přímo dané ulice, kde automaty být nesmějí, zvolilo metodu popisných čísel. To znamená, že vybralo ty objekty, kde automaty mohou být, a zároveň sestavilo seznam budov, kde být nemohou. A taková vyhláška prý nahrává pouze některým vyvoleným.

„Vyhláška umožňuje i stopstav, a herny se tak už nebudou rozšiřovat. Díky tomu dojde ke snížení počtu provozoven s automaty ze 105 na 35,“ vysvětloval primátor Werner Hauptmann (ODS).

Moniku Makkiehovou například zajímalo, na základě jakého klíče vedení města určilo, kde herny mohou být. „Vedle nich jste měli rovnou napsat, kdo je jejich majitel. Na mě to zkrátka dělá dojem, že jste vyhověli jen někomu,“ prohlásila Makkiehová.

Primátor na to reagoval, že pro sestavení seznamu sehrála roli především bezpečnost zařízení, a tedy i to, zda provozovatel má problémy se zákonem či zda podnik navštěvují nezletilí.

Předseda bezpečnostní komise a radní Martin Zeman, který na tvorbě vyhlášky spolupracoval, uvedl, že město v této věci požádalo o pomoc pražskou právní kancelář. „Kdybychom herny regulovali vzdáleností od vybraných objektů, vznikaly by nám živelně v lokalitách, které by vyhláška dovolovala,“ dodal.

Vznik vyhlášky kvitoval Jiří Kotek (Alternativa), který její realizaci prosazoval dva roky v zastupitelstvu. Koalice ale vždy odmítla o jeho návrhu hlasovat. I Kotek měl však k navrhované vyhlášce výhrady: „Nemám problém s výčtem adres, ale pro mě by bylo daleko schůdnější vytipovat seznam ulic, kde být herny nemohou a kde mohou.“

Stejně jako Jaroslav Fujdiar z O co jim jde?! upozornil na to, že v návrhu se například objevila jedna herna, která byla zapsána jak na seznam povolených provozoven, tak na seznam těch nepovolených. „Navíc z 39 heren na povoleném seznamu je 22, které jsou v kolizi s platným zákonem, protože nedodržují zákonem danou hranici sta metrů od vybraných objektů. Proto by bylo ze strany města korektní, kdyby řeklo, že tuto vzdálenost vlastně zkracuje,“ konstatoval Kotek.

„Herny jste povolili svým kamarádíčkům a zrušili jste jim tak konkurenci,“ prohlásil Fujdiar.

Primátor následně uznal, že u zmiňované herny došlo k administrativní chybě, a proto se ocitla na obou seznamech. Co se týče 22 heren, které nesplňují zákonem danou hranici sta metrů, Hauptmann uvedl: „Už jsem to vysvětloval. Rozhodující pro nás byla kritéria.“

Na zastupitelstvu také zaznělo, že vedení města v rámci tvorby vyhlášky navštívilo jednotlivé herny, aby zjistilo jejich stav. A na základě toho pak vznikl konkrétní návrh na seznam povolených heren. Proti tomu se ale ostře ohradil Vladimír Böhm, který provozuje hernu a bar na Sokolovské ulici a nyní se ocitl na seznamu nepovolených zařízení. „Nevím o tom, že by tu nějaká kontrola byla. Provozovnu jsem kupoval od města jako hernu a nyní se dozvídám, že to je restaurace,“ poznamenal podnikatel.