Architektonický návrh hotelu Grand Majestic, který má vyrůst v kamenolomu vedle kostela Máří Magdalény, památkáře nenadchl. Naopak. Hotelu řekli ne. Výhrady mají k jeho rozsahu. Kritizují obrovskou hmotu i kapacitu hotelu, obávají se zhuštění provozu v této lokalitě i o osud kostela Máří Magdaleny, který může výstavba ohrozit.

„Předložený záměr považujeme za nevhodný a jeho realizace v tomto rozsahu by znamenala výrazné a nevratné poškození památkově chráněného území,“ stojí v odborném vyjádření Národního památkového úřadu, územního pracoviště v Lokti.

Investor plánuje postavit v centru lázeňské zóny naproti tryskajícímu Vřídlu hotel s kapacitou 218 lůžek, se třemi restauracemi, léčebným a wellness oddělením, s obchody a parkováním pro 30 vozidel v podzemních garážích a se zázemím pro personál a provozní infrastrukturu. „Celková plocha hotelu bude činit 3 609 m čtverečných. Plánovaná realizace stavby je od dubna 2009 do dubna 2018. Oznamovatelem je RLDE Eden Invest, s.r.o., zastoupená na základě plné moci Alexandrem Mikolášem,“ uvedla Andrea Bocková, mluvčí krajského úřadu. Ten už zahájil zjišťovací řízení, k němuž je možné zaslat vyjádření do 5. srpna.

Záporné stanovisko památkářů je ale jednoznačné. „Z předložené dokumentace vyplývá, že navržená novostavba původní historickou parcelaci ani hmotové členění a úroveň zástavby nerespektuje. Co je však ještě závažnější, zásadním způsobem nerespektuje ani hmotu a urbanismus okolní stávající zástavby. Výrazným způsobem ji převyšuje, nerespektuje uliční čáru ani okolní členění stavebních parcel a obvyklou zastavěnou plochu, vytváří novotvar – snad nádvoří, či náměstí - v místě, kde by měla být sevřená uliční fronta,“ píší v odborném vyjádření.

Podle památkářů vytváří navržená novostavba ze všech pohledů předimenzovanou hmotu, která zcela utlačuje okolní domy, včetně kostela sv. Máří Magdaleny. „Celkově nepřijatelná je navržená podlažnost novostavby, nejen výška hřebenů, zcela zásadně nepřijatelná je pak podlažnost a výška budov navržených při „horní“ úrovni území, které zcela zastiňují v dálkových pohledech i v pohledech z okolních ulic domy na stezce Jeana de Carro,“ zdůrazňují odborníci.

Odbor památkové péče karlovarského magistrátu se ke stavbě hotelu Grand Majestic dosud nevyjádřil. „Musíme zpracovat další podklady k výstavbě, které jsme obdrželi. Pak stanovisko vydáme,“ uvedl Lukáš Pokorný, mluvčí karlovarské radnice.

Na vyjádření ke zjišťovacímu řízení, které kvůli hotelu Grand Majestic zahájil Krajský úřad Karlovarského kraje, má ovšem město už jen krátkou dobu. „Vyvěšeno bylo 16. července a viset musí dvacet dní. Konečný termín k vyjádření je tak 5. srpna, tedy v úterý. Bez výjimek,“ uvedla mluvčí kraje Bocková.